Level 7 Level 9
Level 8

Từ vựng căn bản lớp 12 (8)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
prepare
chuẩn bị
neatly
gọn gàng,ngăn nắp
concentrate
tập trung
effort
sự cố gắng
admit
nhận vào
technical aspect of
khía cạnh chuyên môn của
keenness
sự sắc bén
responsibility
trách nhiệm
proficiency
sự thành thạo
namely
cụ thể là
Peso
đồng Peso (đơn vị tiền của Phillipines)
refugee
người tị nạn
stability
sự ổn định
thus
như thế
association
tổ chức
area
diện tích
statistic
bảng số liệu
free-trade
tự do thương mại
goods
hàng hóa
socio-economic
thuộc kinh tế xã hội