Level 5 Level 7
Level 6

Từ vựng căn bản lớp 12 (6)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tearaway
một người trẻ tuổi rất khó kiểm soát, rất ngu, nguy hiểm
methodical
ngăn nắp
disruptive
gây ra rắc rối, tiếng ồn... Nên một việc gì đó không thể tiếp tục
struggle
sự đấu tranh
publish
công bố
translate
biên dịch; hiểu
tragedy
bi kịch
medicine
y học
calculation
sự tính toán
category
loại
application form
đơn xin học
applicant
người xin việc
daunt
làm nản chí
scary
kinh sợ; nhút nhát
campus
khu sân bãi của trường
college
trường đại học
roommate
bạn chung pḥng
midterm
giữa năm học
graduate
tốt nghiệp
knowledge
kiến thức