Level 11 Level 13
Level 12

Từ vựng căn bản lớp 12 (12)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nanotechnology
công nghệ nano
telecommunications
viễn thông
unexpected
bất ngờ, không mong đợi
contribute(to)
đóng góp (vào)
incredible
không thể tin được
centenarian
người sống lâu tới trăm tuổi
eternal
vĩnh cữu, vĩnh hằng
eradicated
biị tiêu hủy, thủ tiêu
acacia
cây keo
aerial
trên không, trên trời
antelope
nai sừng tấm
cactus
cây xương rồng
camel
lạc đà
colony
thuộc địa
crest
đỉnh, nóc, ngọn
desert
sa mạc
dune
cồn cát
expedition
cuộc thăm dò, thám hiểm
gazelle
linh dương gazel
hummock
gò, đống