Level 10 Level 12
Level 11

Từ vựng căn bản lớp 12 (11)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jackal
chó hoang sa mạc
rainfall
lượng mưa
slope
dốc, độ dốc
stretch
kéo dài, căng ra
tableland
vùng cao nguyên
enact
ban hành
gorilla
khỉ đột
habitat
môi trường sống
leopard
con báo
parrot
con vẹt
rhinoceros
con tê giác
vulnerable
dễ bị tổn thương
chew
nhai
digest
tiêu hóa
fascinating
hấp dẫn, thu hút
personality
tính cách
reunite
đoàn tụ
unnoticed
không bị nhận ra
wilderness
vùng hoang dã
countryman
người trong cùng một nước