Level 2
Level 1

Từ vựng căn bản lớp 12 (1)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
night shift
ca đêm
biologist
nhà sinh vật học
lab
phòng thí nghiệm
generally
thông thường,nói chung
caring
chu đáo
rush
vội vàng
attempt
nỗ lực
household chores
công việc nhà
mischievous
tinh nghịch
obedient
ngoan ngoãn
hard-working
chăm chỉ
mend
sửa chữa
close-knit
khắn khít,gần gũi
supportive
ủng hộ
trick
trò tinh nghịch
reserve
đặt trước
leftover
thức ăn thừa
secure
an toàn
well-behaved
có giáo dục tốt
confidence
sự tự tin