Level 5 Level 7
Level 6

Airport & Hotel


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aircraft
phi cơ
baggage claims office
phòng băng chuyền hành lý
book
đặt vé
cabin
khoang
captain
cơ trưởng
carousel
băng chuyền
check in
nhận phòng
check out
trả phòng
check-in counter
quầy làm thủ tục, bàn làm thủ tục
clerk
nhân viên bán hàng
crew
phi hành đoàn
customs
hải quan
customs officer
cán bộ hải quan
depart
khởi hành
departure
sự khởi hàng
fasten the seatbelt
buộc chặt dây an toàn
flight attendant
tiếp viên hàng không
fly back
bay lại
fly in
bay vào ngày nào đấy
fold away
gập lên
front desk
quầy lễ tân
gate
cổng
housekeeping
dọn phone
inspect
thanh tra
international flight
chuyến bay quốc tế
land
vùng đất
lobby
hành lang
luggage
hành lý
maid
người giúp việc
non-stop flight
chuyến bay thẳng
on board
trên máy bay
overhead compartment
Ngăn để hành lý phía trên
package
gói hàng
passport
hộ chiếu
pilot
phi công
reserve
đặt chỗ
return fly
bay về
room service
dịch vụ phòng
seatbelt light
đèn thắt dây an toàn
single
phòng đơn
take one's bag off
lấy túi xuống
terminal
nhà ga
unpack
mở kiên hàng
via
thông qua
visa
thị thực
visa extension
gia hạn thị thực