Level 5 Level 7
Level 6

151-180


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Both of them GO TO WORK everyday, both of them are earning.
Cả hai người họ đều đi làm mỗi ngày, cả hai người họ đều kiếm ra tiền.
They almost made IT TO meet the deadline.
Họ gần như (đã có thể) hoàn thành công việc kịp thời hạn.
I'd like to WALK through a field of wildflowers.
Tôi thích đi xuyên qua một cánh đồng đầy hoa dại.
I DON'T HAVE TO work on Saturday.
Tôi không cần làm việc ngày thứ Bảy đâu.
I HAVE TO cook dinner.
Tôi phải nấu bữa tối.
She caught the packet of potato chips with one hand.
Cô ta chụp gói khoai tây chiên chỉ bằng một tay.
I've run like a maniac to CATCH THE BUS.
Tôi đã phải chạy như một kẻ điên để bắt xe buýt.
I CAN swim well.
Tôi có thể bơi tốt.
You mustn't PARK here.
Anh không được đỗ xe ở đây.
Keep smiling BECAUSE it costs nothing.
Hãy luôn mỉm cười vì nó không tốn cái gì cả.
I much PREFER your hair like that.
Tôi thích tóc của bạn như thế này hơn nhiều.
It’s EASY FOR me TO learn the song by heart.
Tôi dễ dàng học thuộc lòng bài hát đó.
There's no need to WORRY just because he's late.
Không cần phải lo lắng vậy đâu anh ấy chỉ tới trễ thôi.
Passengers are advised to check-in AT THE AIRPORT AT least two hours before a scheduled flight.
Hành khách được khuyến cáo làm giấy tờ tại sân bay ít nhất 2 giờ trước giờ bay ấn định.
She is waiting to PICK her son UP at school.
Cô ấy đang chờ để đón con tại trường.
People WORRY more ABOUT their health than they used to.
Mọi người lo lắng về sức khỏe nhiều hơn trước đây.
NO NEED TO fear what hasn't happened yet.
Không cần phải lo sợ về những chuyện chưa xảy ra.
You NEED TO study hard.
Bạn cần học hành chăm chỉ.
GIVE your father this letter.
Hãy đưa cho bố cậu lá thư này nhé.
They gave her A RIDE, and they drove in silence.
Họ cho cô ấy quá giang và họ lái xe đi trong im lặng.
COULD you help me, please?
Vui lòng giúp tôi với?
I'm waiting FOR you FOR SO LONG.
Tôi đợi bạn quá lâu rồi đó.
I never know what my girlfriend REALLY wants.
Tôi không bao giờ hiểu nổi bạn gái tôi thật sự muốn gì.
I’ve been WAITing FOR her FOR two hours.
Tôi chờ cô ta đã hai tiếng rồi đó.
I’m SICK OF listening to your problems.
Tôi chán ngấy phải nghe về những vấn đề của anh lắm rồi.
The snow on the road SLOWed DOWN the car.
Tuyết trên đường làm xe đi chậm lại.
USUALLY she wears pink.
Cô ấy thường xuyên mặc đồ màu hồng.
SLOW DOWN! You’re driving too fast.
Chậm lại! Anh chạy quá nhanh rồi đó.
Suddenly, the van ACCELERATEd and shot forward.
Đột nhiên, chiếc xe tải tăng tốc và chạy bắn đi.
I don’t wanna eat anything. I’m FEELing SICK.
Tôi không muốn ăn gì cả. Tôi thấy buồn nôn.