Level 4 Level 6
Level 5

121-150


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
PROMISE me you’ll be home before dark.
Hứa với em là anh sẽ về nhà trước khi trời tối.
I’ll GET A RAISE this month.
Tháng này tôi sẽ được tăng lương.
I CAN speak Japanese.
Tôi có thể nói tiếng Nhật.
I'm not going home UNTIL you talk to me.
Tôi sẽ không về nhà cho đến khi bạn chịu nói chuyện với tôi
I would never ever DRINK and drive again.
Tôi sẽ không bao giờ uống rượu lái xe nữa.
I feel terrible – I’ve been THROWing UP all night!
Tôi thấy mệt kinh khủng. Tôi ói cả đêm.
He drank UNTIL he threw UP at my last week’s party
Hắn ta đã uống đến nôn ói tại bữa tiệc hồi tuần rồi của tôi.
I’m PROUD OF my parents. They’re both scientists.
Tôi tự hào về cha mẹ mình. Cả hai người đều là những nhà khoa học.
IT SEEMS (THAT) he can't come.
Có vẻ như anh ấy không đến.
If you want your children TO BE readers, don't let them GET ADDICTED TO TVs.
Nếu muốn con mình là người đọc sách, đừng để bọn trẻ nghiện ti vi.
In some workplaces, playing ONLINE GAMES will get you fired.
Ở một vài nơi làm việc chơi game trực tuyến bạn sẽ bị đuổi.
Why DON'T we have lunch together on Friday?
Sao chúng ta không ăn trưa với nhau vào thứ sáu này?
We talked to each other ALL NIGHT LONG.
Chúng tôi trò chuyện thâu đêm suốt sáng.
I spend an hour per day SURFing THE NET.
Tôi dành ra một giờ mỗi ngày để lướt mạng.
Children are PLAYing GAMES in the schoolyard.
Trên sân trường, trẻ con đang chơi trò chơi.
Don't offer him a cigarette, he's trying to GIVE IT UP.
Đừng mời thuốc lá nó, nó đang cố bỏ thuốc đấy.
I just went out FOR A WHILE.
Tôi chỉ đi ra ngoài một lúc thôi.
I WANT TO have beefsteak for dinner.
Tôi muốn ăn tối món bò bít tết.
I eat a lot of fruits and vegetable and I STAY AWAY FROM fast food.
Tôi ăn nhiều trái cây, rau và tránh xa thức ăn nhanh.
She was trying not TO cry.
Cô ấy (đã) cố gắng để không khóc.
I hate having TO get up early in the morning.
Tôi ghét phải thức dậy lúc sáng sớm.
If you're NOT SURE ABOUT the information, we'll check it again.
Nếu bạn không chắc chắn về thông tin, chúng tôi sẽ kiểm tra nó.
Are you NOT SURE these figures are right?
Anh không chắc những con số này chính xác à?
She made IT in films when she was still a teenager.
Cô ta đã thành công trong các bộ phim khi còn thiếu niên.
Are you SURE these figures are right?
Anh có chắc là những con số này chính xác không?
I DON'T feel like swimming today.
Hôm nay tôi không muốn đi bơi.
I don’t have time to ANSWER his EMAILS.
Tôi không có thời gian trả lời thư điện tử của ông ta.
My boss got MAD AT me because I missed the meeting yesterday.
Sếp giận tôi vì ngày hôm qua, tôi đã không tham dự cuộc họp.
They’ll be going from London to Paris BY TRAIN.
Họ sẽ đi từ London đến Paris bằng xe lửa.
We’re planning TO GO TO Japan this Spring.
Xuân này, chúng tôi dự tính đi Nhật.