Level 19 Level 21
Level 20

571-600


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I HIGHLIGHTed the important passages in yellow.
Tôi đã đánh dấu những đoạn văn quan trọng bằng màu vàng.
We will REVIEW your records.
Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ của bạn.
It always seems like THE MORE I earn, THE MORE I spend.
Dường như là kiếm càng nhiều tiền thì càng tiêu tiền nhiều.
Peter’s lawyer claims that his client’s health problems are directly RELATED TO his work in the mine.
Luật sư của Peter khẳng định là các vấn đề sức khoẻ của thân chủ ông ta liên quan đến việc ông ta làm
I am solving problems which RELATE TO export goods.
Tôi đang giải quyết các vấn đề liên quan đến hàng hóa xuất khẩu.
What do you KNOW ABOUT tsunamis?
Bạn biết gì về sóng thần?
I LEARNed a lot from my grandfather.
Tôi học được rất nhiều từ ông nội của mình.
She can MEMORIZE facts very quickly.
Cô ta có thể nhớ các sự kiện rất nhanh.
I forgot my TEXTBOOK at school, so I couldn't do my homework.
Tôi bỏ quên sách giáo khoa ở trường nên không làm bài tập về nhà được.
Many women have no INTEREST in politics.
Nhiều phụ nữ không quan tâm đến chính trị.
Jane's HOBBIES are reading, cooking and swimming.
(Những) Sở thích của Jane là đọc sách, nấu ăn và bơi lội.
What can you LEARN FROM comics?
Bạn có thể học được gì từ truyện tranh?
He studies with his friends to ENHANCE his math KNOWLEDGE.
Anh ấy học cùng với bạn để củng cố kiến thức môn toán của mình.
I want to ENHANCE my English skills.
Tôi muốn nâng cao kĩ năng tiếng Anh.
Exercise is A GREAT WAY TO get rid of stress.
Tập thể dục là cách tuyệt vời để loại bỏ căng thẳng.
After high school, David started his OWN BUSINESS.
Sau trung học, David bắt đầu việc kinh doanh của mình.
They have no SOURCE OF INCOME at all.
Họ không có nguồn thu nhập nào.
I COME FROM Europe.
Tôi đến từ châu Âu.
She's the MAIN SOURCE OF aggro in my life.
Cô ta là nguyên nhân chính của những rắc rối trong cuộc đời tôi.
I paid the driver IN CASH.
Tôi đã trả tiền mặt cho người lái xe.
The restaurant accepts to PAY BY CREDIT CARD.
Nhà hàng này chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng.
I PREFER TO go jogging.
Tôi thích chạy bộ hơn.
I'll PAY BY credit card.
Tôi sẽ trả tiền bằng thẻ tín dụng.
I PREFER TO read fiction books RATHER THAN read comics.
Tôi thích đọc tiểu thuyết hơn là truyện tranh.
Sometimes I take a few photos and PUT them ONLINE for my friends to see.
Thỉnh thoảng tôi chụp vài bức hình và đưa chúng lên mạng để bạn bè tôi coi.
Do you LIKE shopping?
Bạn thích mua sắm không?
They were jailed for three years for STEALing cars.
Họ bị bắt ở tù ba năm vì ăn trộm xe hơi.
I don't PRETEND TO know more than I DO.
Tôi không giả vờ mình biết nhiều hơn thực tế.
If our passports GET STOLEN we'll be right up the creek.
Nếu hộ chiếu của chúng ta mà bị lấy cắp thì rắc rối lắm đấy.
He’s a writer, actor, and producer ALL ROLLED INTO ONE.
Ông ấy vừa là biên kịch, diễn viên, vừa là nhà sản xuất nữa.