Level 9 Level 11
Level 10

271-300


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Stir the soup with a WOODEN spoon.
Quậy nồi súp với cái muỗng bằng gỗ đó.
You must TAKE THE ROAD.
Bạn nên đi đường này.
Do be careful when you CROSS the road.
Hãy thật cẩn thận khi băng qua đường nhé.
TURN RIGHT at the traffic lights.
Rẽ phải chỗ đèn giao thông.
Follow this path and then TURN RIGHT.
Đi theo lối này rồi rẽ phải.
Can you DRIVE a car?
Anh lái xe được chứ?
Don’t KEEP interrupting me!
Đừng có ngắt lời tôi nữa!
I do not think it is a good idea to TAKE something that is not yours.
Tôi không nghĩ là hay khi lấy vật gì không phải của mình.
It's better TO GET TO the station 1 hour earlier, during the peak season.
Tốt hơn là đến nhà ga sớm hơn một giờ trong mùa cao điểm.
I hope there's going to be enough ROOM in the fridge.
Mong là tủ lạnh còn đủ chỗ (trống).
Who bumped into THE BACK OF my car?
Ai đã đụng vào sau xe của tôi?
There is PLENTY OF time.
Còn rất nhiều thời gian.
He gets a job at a DEPARTMENT STORE.
Anh ấy tìm được việc ở cửa hàng tạp hóa.
Where will we GET OFF the TRAIN?
Chúng ta sẽ xuống xe lửa ở đâu?
Don't GET OFF THE BUS while it's moving.
Đừng xuống xe buýt khi xe đang chạy.
I will get off THE bus AT THE NEXT STOP.
Tôi sẽ xuống xe buýt ở trạm dừng kế tiếp.
She DROPped him at the school and went shopping.
Cô ấy cho thằng bé xuống (ở) trường học và đi mua sắm.
CAN YOU give me a pencil?
Bạn có thể đưa giúp tôi cây viết chì được không?
Could you DROP ME OFF at the airport?
Anh có thể cho tôi xuống sân bay không?
The market is crowded. You should KEEP your bag CLOSE TO you.
Chợ đông người lắm. Bạn nên giữ cái giỏ sát bên mình.
I'm AT your service AT ALL TIMES.
Tôi luôn luôn sẵn sàng phục vụ quý khách.
She told the waiter to KEEP the change.
Cô ấy bảo người bồi bàn cứ giữ lấy tiền lẻ (khỏi thối lại).
I'm on the phone, KEEP your VOICE LOW.
Tôi đang nói chuyện điện thoại, bạn nhỏ tiếng chút đi.
‘Did you sleep well?’ she asked POLITELY.
Em ngủ ngon chứ? cô ta lịch sự hỏi.
It is better to KEEP your mouth closed.
Tốt hơn hết là em nên im lặng.
SPEAK POLITELY to your mother.
Nói năng có lễ độ với mẹ đấy.
Can you SPEAK English?
Anh có thể nói tiếng Anh không?
He has only got about $10 in his WALLET.
Anh ấy chỉ còn 10 đô trong ví.
The telephone rang, and she answered it IMMEDIATELY.
Điện thoại reng và cô ấy trả lời ngay lập tức.
I don't NEED your comments.
Tôi không cần lời nhận xét của bạn.