Level 2
Level 1

1-30


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Do you KNOW WHY she cried?
Bạn có biết vì sao cô ấy khóc không?
I’ll be very surprised if they SHOW UP on time.
Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu họ đến/có mặt đúng giờ.
DO YOU KNOW WHY he didn’t take that exam?
Bạn có biết tại sao anh ta không đi thi không?
I noticed the call was connecting but I got A BUSY SIGNAL right away.
Tôi thấy cuộc gọi đang được kết nối nhưng ngay sau đó tôi nhận được tín hiệu bận.
I’ll CALL you when I get home.
Tôi sẽ gọi cho anh khi tôi về tới nhà.
Just TRY TO stay calm.
Chỉ cần cố gắng giữ bình tĩnh.
I COULD NOT breathe.
Tôi không thể thở nổi.
I was glad you COULD come.
Tôi mừng là anh có thể đến.
I’ll TEXT you the time.
Mình sẽ nhắn tin cho cậu biết thời gian.
I’m sorry, I'm IN A HURRY.
Xin lỗi, tôi đang vội.
He is taking the whole family OUT FOR dinner.
Anh ấy rủ cả nhà đi ăn tối.
I HAVE TO cook dinner now.
Bây giờ tôi phải nấu cơm tối.
I'm glad you came.
Tôi mừng là anh đến.
My mom CALLed me to tell the good news.
Mẹ gọi cho tôi để báo tin vui.
I’m sorry that I didn’t come yesterday. It SLIPped my MIND.
Xin lỗi vì hôm qua tôi không đến. Tôi quên khuấy đi mất.
Can I CALL you BACK this afternoon?
Trưa nay, tôi gọi lại anh được không?
What DO you INTEND TO DO?
Bạn định làm gì?
You shouldn't have watched that horror movie - it'll give you NIGHTMAREs.
Lẽ ra bạn không nên xem bộ phim kinh dị đó - bạn sẽ mơ thấy ác mộng đó.
I LOSE SLEEP very often these days.
Những ngày này tôi thường xuyên bị mất ngủ.
I'm afraid of having A NIGHTMARE.
Tôi sợ mơ thấy ác mộng.
They have just received some TERRIBLE news about the storm.
Họ vừa nhận được tin tức khủng khiếp về cơn bão.
Can I go home now? I’ve GOT A HEADACHE.
Tôi có thể về nhà bây giờ được không? Tôi nhức đầu quá.
I felt DIZZY and had to sit down.
Tôi cảm thấy chóng mặt và phải ngồi xuống.
What DO you WANT TO eat?
Bạn muốn ăn gì nào?
THE boy is playing games MOST OF THE TIME.
Thằng bé chơi game hầu như mọi lúc.
She is lying IN BED and reading books.
Cô ấy nằm dài trên giường đọc sách.
I STAYed with my parents IN Korea for two weeks then flew home.
Tôi ở Hàn Quốc cùng với bố mẹ 2 tuần, sau đó đáp máy bay về nhà.
I think I'd rather STAY IN tonight.
Tôi nghĩ là tối nay mình nên ở nhà.