Level 1 Level 3
Level 2

Day 3&4


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
complaint
lời phàn nàn, sự than phiền
productivity
năng suất
discount
sự giảm giá
contract
hợp đồng
charge
chi phí, khoản tiền phải chịu
exception
trường hợp ngoại lệ
consensus
sự thống nhất/ nhất trí
renovation
sự nâng cấp/ sửa chữa/ đổi mới
award
giải thưởng, phần thưởng
opportunity
cơ hội
service
dịch vụ
customer
khách hàng
review
sự bình phẩm/ đánh giá
need
sự cần thiết
appearance
ngoại hình/ dáng vẻ bên ngoài
refund
món tiền phải hoàn trả
knowledge
kiến thức
presence
sự hiện diện
agreement
sự thỏa thuận, hiệp định, hợp đồng