Bài học tiếng Anh:

Học tiếng Anh từ
BBC Ideas cùng Memrise!

Học từ vựng tiếng Anh từ video “5 Lời khuyên để thành công”, với những người nói tiếng Anh bản ngữ của Memrise
Học từ vựng tiếng Anh từ video “5 Lời khuyên để thành công”, với những người nói tiếng Anh bản ngữ của Memrise
67 từ/mẫu câu để học
when
khi nào; lúc nào
to see
nhìn; để nhìn; để thấy
top
hàng đầu; đỉnh; bên trên
a world
một thế giới; thế giới
just
chỉ
beautiful
đẹp; xinh đẹp
tips
lời khuyên; gợi ý
different
khác
between
giữa; ở giữa
people
mọi người
a shot
để thử; thử phát; một phát
the biggest ...
lớn nhất là...
many
nhiều (đếm được)
to take
lấy; để lấy
anything
bất cứ thứ gì; bất kì cái gì
more
hơn; nhiều hơn
easy
dễ; dễ dãi
to get
lấy; để lấy
enormous
khổng lồ; lớn lao; phi thường
in front of ...
ở phía trước của....
ever
bao giờ
music
ca nhạc; âm nhạc
transport
vận chuyển
soon
sớm
to put
đặt; để đặt
myself
bản thân tôi
time
thời gian
really?!
thật à?!; thế à?!
to achieve
để hoàn thành; hoàn thành
I think ...
tôi nghĩ ...
because
bởi vì
nature
thiên nhiên; tự nhiên
always
luôn luôn
a way
cách; một cách; con đường; một con đường
a thing
một thứ
suddenly
đột nhiên
such
như là
to climb
trèo; leo; để trèo; để leo
life
cuộc sống; cuộc đời
able
có thể; có khả năng
to be honest ...
nghiêm túc mà nói; nói thực là ...
honest
trung thực; thật thà
other
thứ khác; người khác
a wall
một bức tường; bức tường
around
ở quanh
someone
một ai đó
a mountain
một ngọn núi; ngọn núi
good
tốt
a success
một thành công; thành công
for me
cho tôi; dành cho tôi
point
điểm
yourself
bản thân bạn
to believe
để tin; tin
to want
muốn; để muốn
final
cuối cùng
something
cái gì đó; thứ gì đó
maybe
có thể
simple
đơn giản
power
sức mạnh; quyền lực
money
tiền
material
vật chất
great
tuyệt
to die
chết; để chết
to feel
cảm thấy; để cảm thấy
feet
đôi bàn chân
human
loài người
to find
tìm; để tìm
67 từ/mẫu câu để học
when
khi nào; lúc nào
to see
nhìn; để nhìn; để thấy
top
hàng đầu; đỉnh; bên trên
a world
một thế giới; thế giới
just
chỉ
beautiful
đẹp; xinh đẹp
tips
lời khuyên; gợi ý
different
khác
between
giữa; ở giữa
people
mọi người
a shot
để thử; thử phát; một phát
the biggest ...
lớn nhất là...
many
nhiều (đếm được)
to take
lấy; để lấy
anything
bất cứ thứ gì; bất kì cái gì
more
hơn; nhiều hơn
easy
dễ; dễ dãi
to get
lấy; để lấy
enormous
khổng lồ; lớn lao; phi thường
in front of ...
ở phía trước của....
ever
bao giờ
music
ca nhạc; âm nhạc
transport
vận chuyển
soon
sớm
to put
đặt; để đặt
myself
bản thân tôi
time
thời gian
really?!
thật à?!; thế à?!
to achieve
để hoàn thành; hoàn thành
I think ...
tôi nghĩ ...
because
bởi vì
nature
thiên nhiên; tự nhiên
always
luôn luôn
a way
cách; một cách; con đường; một con đường
a thing
một thứ
suddenly
đột nhiên
such
như là
to climb
trèo; leo; để trèo; để leo
life
cuộc sống; cuộc đời
able
có thể; có khả năng
to be honest ...
nghiêm túc mà nói; nói thực là ...
honest
trung thực; thật thà
other
thứ khác; người khác
a wall
một bức tường; bức tường
around
ở quanh
someone
một ai đó
a mountain
một ngọn núi; ngọn núi
good
tốt
a success
một thành công; thành công
for me
cho tôi; dành cho tôi
point
điểm
yourself
bản thân bạn
to believe
để tin; tin
to want
muốn; để muốn
final
cuối cùng
something
cái gì đó; thứ gì đó
maybe
có thể
simple
đơn giản
power
sức mạnh; quyền lực
money
tiền
material
vật chất
great
tuyệt
to die
chết; để chết
to feel
cảm thấy; để cảm thấy
feet
đôi bàn chân
human
loài người
to find
tìm; để tìm
Học tiếng Anh với các bài học được lấy cảm hứng từ nội dung YouTube bạn yêu thích
Các video bằng tiếng Anh về những chủ đề bạn quan tâm
Các video bằng tiếng Anh về những chủ đề bạn quan tâm
Cải thiện tiếng Anh của bạn nhanh hơn
Được làm thành các bài học ở Memrise
Được làm thành các bài học ở Memrise
Học tiếng Anh với các bài học được lấy cảm hứng từ nội dung YouTube bạn yêu thích
Các video bằng tiếng Anh về những chủ đề bạn quan tâm
Các video bằng tiếng Anh về những chủ đề bạn quan tâm
Cải thiện tiếng Anh của bạn nhanh hơn
Được làm thành các bài học ở Memrise
Được làm thành các bài học ở Memrise
Memrise tạo ra các bài học ngoại ngữ thiết thực dựa trên hàng nghìn video của người bản ngữ từ YouTube, TikTok và hơn thế nữa! Dù sở thích và đam mê của bạn là gì, chúng tôi cũng có bài học dành riêng cho bạn. Công nghệ của chúng tôi chiết xuất những từ vựng chủ chốt từ các video này và gom chúng thành những bài học ngoại ngữ độc đáo để giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình.