• Log in
 • Rozpocznij naukę

Polityka prywatności Memrise

 

Memrise świadczy usługi nauki przez Internet dostarczane przez Memrise Limited („Memrise”). Nasze usługi („Usługi”) obejmują szeroki zakres treści i kursów językowych zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Treści te są dostępne (i) w aplikacjach („Aplikacje”) dla różnych systemów operacyjnych i można je pobrać na urządzenia mobilne, laptopy i/lub tablety, oraz znaleźć je (ii) w naszej witrynie internetowej https://www.memrise.com („Witryna internetowa”).

Niniejsza Polityka Prywatności określa, jakie dane osobowe (według poniższej definicji) gromadzimy za pośrednictwem Usług, w jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy te dane i jakie są Twoje możliwości w zakresie stosowanych przez nas praktyk związanych z danymi.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część naszego Regulaminu, który jest dostępny pod adresem https://www.memrise.com/terms.

Przekazując nam swoje dane osobowe podczas korzystania z Usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie korzystaj z naszych Usług.

 

1. Gromadzone dane osobowe


 

Kiedy wchodzisz w interakcję z naszą Witryną internetową lub Aplikacjami, gromadzimy informacje, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami mogą być wykorzystane do ustalenia Twojej tożsamości („Dane Osobowe”).

Dane Osobowe, które nam przekazujesz. Kiedy zakładasz konto lub korzystasz z Usług, dobrowolnie przekazujesz nam pewne Dane Osobowe, w tym swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika i zdjęcie profilowe. Jeśli zakładasz konto za pomocą swojego konta społecznościowego (w tym za pomocą Facebooka i konta Google), możesz widzieć, którzy z Twoich znajomych korzystają z Usług. Informacje, które uzyskujemy z tych kont, zależą od Twoich ustawień i polityki prywatności na poszczególnych platformach mediów społecznościowych, zapoznaj się więc z ich polityką, żeby dowiedzieć się, jakie są ich praktyki w kwestii prywatności.

Jeśli wykupisz subskrypcję Memrise, możemy poprosić Cię o podanie danych płatności (w tym numeru karty płatniczej, kodu bezpieczeństwa przypisanego do karty, daty ważności) jednemu lub większej liczbie naszych dostawców usług płatniczych (zob. ustęp „Udostępnianie i ujawnianie” poniżej).

Kiedy korzystasz z Usług, możesz generować dane dotyczące nauki, takie jak odpowiedzi na pytania w testach, wyniki w nauce oraz postępy w przerabianiu kursu. Będziemy gromadzić i przechowywać te dane na potrzeby ich wykorzystywania w związku z Usługami.

Pamiętaj, że aby udzielić odpowiedzi na pewne pytania - a mianowicie na te, które obejmuje tryb wymowy oraz opcja Komunikacji - potrzebne będzie przesłanie danych głosowych, które także gromadzimy i przechowujemy w związku ze świadczonymi Usługami. Jeśli nie chcesz, abyśmy otrzymywali te dane, prosimy o niekorzystanie z tych opcji.

Gromadzimy także dane, które decydujesz się nam przekazać, kiedy wypełniasz jakiekolwiek "otwarte" pola w naszych formularzach (np. prośba o pomoc lub opinia w ankiecie). Oprócz tego możemy gromadzić Dane Osobowe ujawniane przez Ciebie na naszych forach, blogach lub w innych obszarach Usług, w których możesz publikować informacje lub materiały.

Możemy także gromadzić dane nieosobowe, takie jak Twoja strefa czasowa lub język.

Dane gromadzone automatycznie: Kiedy korzystasz z Usług, następujące informacje są tworzone i automatycznie zapisywane w naszych systemach:

 • Dane logowania: Informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie wysyła za każdym razem, kiedy odwiedzasz Witrynę internetową lub które automatycznie wysyłają Aplikacje, kiedy z nich korzystasz („Dane rejestru”). Dane rejestru obejmują Twój adres protokołu internetowego („IP”) (dzięki któremu wiemy, z jakiego kraju łączysz się podczas korzystania z Witryny internetowej), rodzaj i ustawienia przeglądarki, datę i czas wysłanego żądania oraz Twój sposób interakcji z Usługami.
 • Pliki cookie Informacje pochodzące z plików cookie i innych technologii przechowywane na Twoim urządzeniu. Żeby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób korzystamy z plików cookie oraz innych technologii, zapoznaj się z Polityką plików cookie.
 • Informacje o urządzeniu: Obejmują rodzaj urządzenia, z którego korzystasz, system operacyjny, ustawienia, unikalne identyfikatory urządzenia, informacje o sieci i inne informacje o urządzeniu. Gromadzone informacje mogą zależeć od rodzaju Twojego urządzenia i jego ustawień.
 • Informacje o korzystaniu Gromadzimy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług - są to m.in. rodzaje treści, które wyświetlasz lub z którymi wchodzisz w interakcję, funkcje, z których korzystasz, podejmowane przez Ciebie działania, inni użytkownicy, z którymi wchodzisz w interakcję, czas, częstotliwość i długość trwania podejmowanych przez Ciebie działań.

 

2. Sposób wykorzystania danych przez firmę Memrise


 

Gromadzone przez nas dane, które opisano powyżej, wykorzystujemy:
 • W celu weryfikacji użytkowników, dostarczania Usług, przetwarzania transakcji oraz odpowiadania na prośby i żądania użytkowników. W przypadku użytkowników zlokalizowanych w UE ten rodzaj wykorzystywania danych jest konieczny do wywiązania się z umowy zawartej z Użytkownikiem.
 • W razie konieczności dane wykorzystuje się także w ramach uzasadnionych interesów firmy, w tym m.in.:
  • W celu dostosowania nauki i stopnia trudności do poziomu i potrzeb naszych użytkowników.
  • W celu lepszego zrozumienia interakcji ludzi z naszą Witryną internetową i/lub Aplikacjami oraz aby upewnić się, iż nasza Witryna i/lub Aplikacje są prezentowane w sposób najbardziej wydajny dla Użytkownika, a także w ramach działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa naszej Witryny internetowej, sieci oraz systemów informacyjnych.
  • Aby przeprowadzać analizy w celu:
   • kształtowania naszej strategii marketingowej;
   • ulepszania i personalizowania naszej komunikacji oraz doświadczeń, które oferujemy naszym użytkownikom; a także
   • poprawy jakości obecnie świadczonych usług.
 • W celu przeprowadzania lub wspierania badań oraz tworzenia prac naukowych. Gromadzone przez nas informacje, w zanonimizowanej i uniemożliwiającej identyfikację formie, mogą zostać przez nas udostępnione badaczom pomagającym nam w usprawnianiu narzędzi do nauki stanowiących część Usługi. Możemy również wykorzystać wspomniane wyżej informacje w publikacji prac nad temat nauki języków.
 • Marketing. Będziemy wysyłać Ci aktualizacje i informacje o naszych nowych produktach i usługach, nadchodzących wydarzeniach, innych promocjach lub nowościach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomień Push. W przypadkach, w których prawo nakłada na nas taki obowiązek, będziemy wysyłać Ci informacje marketingowe tylko wtedy, jeśli wyrazisz na to zgodę, przekazując nam swoje Dane Osobowe. Możesz zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdym promocyjnym mailu tego typu lub zmieniając swoje ustawienia użytkownika. Nadal będziemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem maili w sprawach dotyczących dostarczania naszych Usług oraz w celu udzielania odpowiedzi na Twoje prośby i żądania.


Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych lub o wykreślenie z naszych list marketingowych i będziemy zobowiązani spełnić tę prośbę, zachowamy podstawowe dane, aby móc Cię zidentyfikować i zapobiec dalszemu niechcianemu przetwarzaniu danych.

Możemy anonimizować gromadzone przez nas dane, uniemożliwiać ich identyfikację i/lub agregować je, a następnie wykorzystywać wspomniane, zanonimizowane, pozbawione możliwości identyfikacji i/lub zagregowane dane w celach komercyjnych, statystycznych bądź w celu badania rynku, łącznie z udostępnianiem ich podmiotom powiązanym oraz partnerom biznesowym.

Jeśli chcesz uzyskać informacje na temat przysługujących Ci uprawnień na mocy obowiązującego prawa Unii Europejskiej („UE”), zapoznaj się z poniższym ustępem pt. „Uprawnienia wynikające z prawa UE".
 

3. Udostępnianie i ujawnianie danych


 

Inni użytkownicy Usług mogą zobaczyć informacje profilowe, które Użytkownik przesyła do Usług, w tym kursy, wyniki w nauce oraz obserwowanych przez Użytkownika użytkowników.

Firma Memrise może udostępnić Dane osobowe Użytkownika i inne informacje określonym stronom trzecim w poniższych sytuacjach:

 • Kontrahenci i usługodawcy: aby pomóc firmie Memrise sprostać potrzebom działalności operacyjnej i aby zrealizować określone usługi i funkcje, Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane stronom trzecim świadczącym usługi hostingu, poczty e-mail i obsługi klienta, analizy, marketingu, reklamy (w tym Amazon Web Services i Google w Stanach Zjednoczonych, które posiadają certyfikację Tarczy prywatności). Aby uzyskać więcej informacji o stronach trzecich, które mogą umieszczać pliki cookie za pośrednictwem Witryny internetowej, należy zapoznać się z częścią „Pliki cookie” poniżej. Zgodnie z udzielonymi przez firmę Memrise instrukcjami te strony trzecie mogą odczytywać, przetwarzać lub przechowywać Dane osobowe w ramach realizacji swoich obowiązków na rzecz firmy Memrise.
 • Przenoszenie działalności: jeśli firma Memrise bierze udział w fuzji, przejęciu, finansowej analizie due diligence, reorganizacji, upadłości, likwidacji, sprzedaży całości lub części aktywów bądź jeśli przenosi usługi do innego usługodawcy, Dane osobowe Użytkownika i inne informacje mogą zostać przekazane takiemu następcy prawnemu lub podmiotowi powiązanemu w ramach takiej transakcji.
 • Wymagania prawne: jeśli prawo lub obowiązujące przepisy nakładają taki obowiązek bądź jeśli w dobrej wierze firma Memrise uważa, że takie działanie jest konieczne w celu (i) realizacji obowiązku prawnego, (ii) ochrony i obrony praw lub własności firmy Memrise, (iii) działania w nagłej sytuacji na potrzeby ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Witryny internetowej lub Aplikacji lub (iv) ochrony firmy Memrise przed odpowiedzialnością prawną.

 

4. Zachowywanie danych


 

Firma Memrise będzie przechowywać Dane osobowe Użytkownika przez taki okres, jaki jest zasadnie konieczny w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności, jaki wynika z uzasadnionego interesu firmy Memrise lub jaki wynika z przepisów prawa (np. w celach podatkowych, prawnych, księgowych lub innych), w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

 

5. Aktualizacja danych przez Użytkownika


 

Jeśli potrzebujesz zmienić lub poprawić swoje Dane Osobowe lub chcesz je usunąć z naszych systemów, możesz zrobić to samodzielnie za pośrednictwem swoich ustawień użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacji - jeśli używasz systemu iOS.

 

6. Zasady prywatności zgodnie z prawem stanu Kalifornia


 

Firma Memrise może korzystać z plików cookie i innych technologii na swojej Witrynie internetowej i w swoich Aplikacjach w celu gromadzenia informacji o stronach odwiedzonych przez Użytkownika na przestrzeni czasu i w odniesieniu do różnych witryn internetowych po tym, jak Użytkownik skorzystał z Witryny internetowej lub Aplikacji. Firma Memrise może również zezwolić niezależnym usługodawcom i stronom trzecim na wykonanie powyższego. W tej chwili firma Memrise nie odpowiada na sygnały „Do Not Track” (DNT) i działa w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności niezależnie od tego, czy otrzymała sygnał DNT.

Jeśli Użytkownik chciałby zażądać informacji o stronach trzecich, które gromadzą Dane osobowe w Witrynie internetowej firmy Memrise w celach marketingu bezpośredniego, należy skontaktować się firmą Memrise.

 

7. Uprawnienia wynikające z prawa UE


 

Zakres. Niniejszy ustęp zawiera informacje na temat Twoich uprawnień wynikających z prawa UE (w tym zakresie odwołanie do UE dotyczy także Islandii, Liechtensteinu i Norwegii jako krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Administrator danych. Firma Memrise Limited jest administratorem danych w odniesieniu do Twoich Danych Osobowych. Aby uzyskać informacje dotyczące zarejestrowanej siedziby firmy Memrise, odwiedź naszą stronę Kontakt.

Uzasadniony interes. „Uzasadniony interes” oznacza interes firmy Memrise w zakresie prowadzenia działalności, zarządzania i dostarczania Użytkownikowi jak najlepszych Usług. Niniejsza Polityka prywatności określa, kiedy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w uzasadnionym interesie firmy, jaki jest ten interes oraz jakie przysługują Ci prawa. Nie będziemy wykorzystywać Twoich Danych Osobowych na potrzeby działań, których konsekwencje dla Użytkownika są istotniejsze niż interes firmy Memrise, chyba że mamy na to Twoją zgodę lub działania te są w inny sposób wymagane lub dozwolone przez prawo.


Twoje prawa. Zgodnie z prawem UE posiadasz następujące uprawnienia w odniesieniu do swoich Danych Osobowych:

 • Prawo dostępu: Jeżeli przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, możesz pobrać kopię tych Danych Osobowych, przechodząc tutaj.
 • Prawo do sprostowania: Jeżeli Twoje Dane Osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo zażądać ich sprostowania lub uzupełnienia. Możesz także zrobić to samodzielnie z poziomu swoich ustawień użytkownika. Jeśli udostępniliśmy komuś Twoje Dane Osobowe, w miarę możliwości powiadomimy ich o tym sprostowaniu. Jeśli nas o to poprosisz, to pod warunkiem, iż jest to możliwe i zgodne z prawem, powiadomimy Cię także, komu udostępniliśmy Twoje Dane Osobowe, żeby dać Ci możliwość bezpośredniego skontaktowania się z tym podmiotem.
 • Prawo do usunięcia: Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich Danych Osobowych w określonych przypadkach, np. jeśli nie są nam już potrzebne lub wycofasz swoją zgodę (tam, gdzie ma to zastosowanie). Możesz zrobić to także samodzielnie w swoich ustawieniach użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacji - jeśli używasz systemu iOS. Jeśli udostępniliśmy Twoje dane komuś innemu, w miarę możliwości powiadomimy go o konieczności ich usunięcia. Jeśli nas o to poprosisz, to pod warunkiem, iż jest to możliwe i zgodne z prawem, powiadomimy Cię także, komu udostępniliśmy Twoje Dane Osobowe, żeby dać Ci możliwość bezpośredniego skontaktowania się z tym podmiotem.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Możesz poprosić nas o ograniczenie lub „zablokowanie” przetwarzania swoich Danych Osobowych w określonych przypadkach, np. jeżeli kwestionujesz dokładność tych danych lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu ich przez firmę Memrise (zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi Twojego prawa do sprzeciwu). Jeśli będziemy musieli cofnąć jakiekolwiek ograniczenie przetwarzania danych, powiadomimy Cię o tym, zanim to zrobimy. Jeżeli udostępniliśmy Twoje Dane Osobowe komuś innemu, w miarę możliwości powiadomimy go o tym ograniczeniu. Jeśli nas o to poprosisz, to pod warunkiem, iż jest to możliwe i zgodne z prawem, powiadomimy Cię także, komu udostępniliśmy Twoje Dane Osobowe, żeby dać Ci możliwość bezpośredniego skontaktowania się z tym podmiotem.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo do pozyskania swoich Danych Osobowych, które zgodziłeś/zgodziłaś się nam przekazać lub które zostały nam przekazane jako niezbędne w związku z zawartą między nami umową. Przekażemy Ci Twoje Dane Osobowe w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz ponownie wykorzystywać te dane w innym miejscu.
 • Prawo sprzeciwu: W dowolnym momencie możesz poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych Osobowych, co uczynimy:

  - Jeśli przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w ramach uzasadnionego interesu firmy (o którym mowa w ustępie pt. „Sposób wykorzystywania danych przez firmę Memrise” powyżej) - chyba że przedstawimy przekonujące i uzasadnione przyczyny przetwarzania tych danych; lub

  - Jeśli przetwarzamy Twoje Dane Osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawa odnoszące się do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania: Masz prawo, aby nie podlegać decyzjom podejmowanym wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Twoich Danych Osobowych, w tym w oparciu o profilowanie, chyba że jest to konieczne w związku z zawartą między nami umową lub jeśli udzielisz wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.
 • Prawo do wycofania zgody: Jeśli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, jednak nie wpłynie to na jakiekolwiek przetwarzanie Twoich danych, które już się odbyło.
 • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych: Jeśli masz wątpliwości dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności, łącznie ze sposobem, w jaki zajmujemy się Twoimi Danymi Osobowymi, możesz zgłosić swoje zastrzeżenia do organu ochrony danych, który jest upoważniony do rozpatrzenia takich wątpliwości.


Możesz skontaktować się z nami, żeby skorzystać ze swoich praw.

Zmiany. Powiadomimy Cię o zmianach w zakresie przetwarzania danych, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, poprzez opublikowanie dobrze widocznego komunikatu w Witrynie internetowej lub w Aplikacjach, bądź też w inny sposób wymagany przez prawo.


 

8. Informacje dostępne publicznie


 

Niniejsza Polityka prywatności nie znajduje zastosowania w odniesieniu do jakichkolwiek informacji, które Użytkownik opublikował w dostępnych publicznie częściach Usług. Dotyczy to m.in. komentarzy na blogu Memrise lub forach publicznych. Komentarze opublikowane w publicznie dostępnych obszarach mogą być wyświetlane, odwiedzane i wykorzystywane przez strony trzecie z zastrzeżeniem praktyk i polityk prywatności obowiązujących takie strony trzecie.

 

9. Dzieci


 

Firma Memrise nie gromadzi świadomie Danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli Użytkownik ma powody sądzić, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało firmie Memrise Dane osobowe za pośrednictwem Usług, powinien skontaktować się z firmą Memrise, która podejmie wysiłki w celu usunięcia takich informacji ze swoich baz danych.

 

10. Łącza do innych witryn internetowych


 

Witryna internetowa i Aplikacje mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie są zarządzane ani kontrolowane przez firmę Memrise („Witryny internetowe stron trzecich”), w tym do witryn i serwisów społecznościowych. Informacje udostępniane w Witrynach internetowych stron trzecich będą podlegać politykom prywatności i warunkom świadczenia usług obowiązujących w takich Witrynach internetowych stron trzecich, a nie niniejszej Polityce prywatności. Podając takie łącza, firma Memrise nie wskazuje, że autoryzuje lub zapoznała się z takimi Witrynami. Informacje o obowiązujących w nich politykach prywatności i stosowanych praktykach w zakresie prywatności można uzyskać bezpośrednio w tych witrynach.

 

11. Bezpieczeństwo


 

Firma Memrise podejmuje uzasadnione działania administracyjne i techniczne w celu ochrony Danych osobowych przez utratą, nieprawidłowym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda przekazywania danych w Internecie nie jest w pełni bezpieczna. W związku z powyższym, chociaż firma Memrise stara się chronić dane Użytkownika, nie może zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

 

12. Pliki cookie


 

Witryna internetowa korzysta z plików cookie i innych technologii, żeby ułatwić Użytkownikowi korzystanie z Usług w czasie kolejnych wizyt, monitorować ruch w witrynach internetowych lub aplikacjach i personalizować materiały instruktażowe. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookie firmy Memrise.

 

13. Zmiany Polityki prywatności Memrise


 

Firma Memrise może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W takim przypadku firma Memrise opublikuje zaktualizowaną wersję Polityki w niniejszej Witrynie internetowej. Kontynuując korzystanie z Witryny internetowej lub Aplikacji lub przekazując firmie Memrise informacje po opublikowaniu przez firmę Memrise zaktualizowanej Polityki prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na zmienioną Politykę prywatności oraz opisywane w niej praktyki.

 

14. Kontakt


 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności lub praktyk związanych z danymi, należy skontaktować się z firmą Memrise.