Level 3 Level 5
Level 4

Copy of New level


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wo3 de5 ming2zi5 jiao4 ben3
我的名字叫本
shu1ben3 de5 ben5
书本的本
wo3 zai4 bu4 lai2 dun4
我在布赖顿
dong1nan2 xi1bei3
东南西北
gong1zuo4
工作
13 nian2yi3qian2
13年以前
wo3 qu4 xi1'an1
我去西安
zai4 na4li3
在那里
gu1'er4 yuan2
孤儿院
yi4gong1
义工
xiang1xin4
相信
ren4wei2
认为
yin1wei4
因为
yue4
yue4 lai2 yue4
越来越
you3yong4
有用
gan3 xing4qu4
感兴趣
xian4zai4 yi1qi3
现在一起
Xue2xi2 zhong1wen2
学习中文
xu4
ji4
ji4xu4
继续