Level 6 Level 8
Level 7

旅行 General Travel - See pinyin, Type English


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hotel
Bin1 guan3
hotel
jiu3 dian4
be lost
mi3 lu4
air pollution
kong1 qi4 wu1 ran2
passport
hu4 zhao4
visa
qian1 zheng4
help!
jiu4 ming4!
I lost my wallet
diu1 le qian2 bao1
change money
huan4 qian2
drugstore
yao4 fang2
pain reliever
zhi3 tong4 yao4
smog
wu4 mai2
face mask
kou3 zhao4
charging
chong1 dian4
umbrella
yu3 san3
air conditioning/ heater
kong1 tiao2
cash
xian4 jin1
ATM
qu3 kuan3 ji1
this is a misunderstanding
zhe4 shi4 wu4 hui4
pick-pocket
ba1 shou3
allergic to X
dui4 x guo4 min2
danger
wei1 xian3
post office
you2 ju2
drugstore
yao4 fang2
911
911