Level 1 Level 3
Level 2

Qualifying


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Om je de waarheid te vertellen...
To tell you the truth,
Ik neem aan dat...
I presume that...
Ik hoop dat...
I hope that...
Naar mijn mening...
In my opinion,
Als dat waar is...
If that is true,
Ik weet het niet precies.
I don’t know exactly.
Ik zou graag denken dat...
I would like to think that...
Ik zie het als volgt:
The way I see it is that...
Zoals je misschien weet...
As you may know,
Ik ben daar niet erg in geinteresseerd.
I don’t have a big interest in that.
Als ik het goed begrijp...
If I understand correctly,
Zoals je al weet...
As you already know,
Dat is niet zo'n groot probleem.
That isn’t such a big problem.
Dat is een kwestie van mening.
That is a matter of opinion.
Voor zover ik weet...
As far as I know,
Ik heb de indruk dat...
I have the impression that...
Het klopt meestal dat...
It is usually true that...
Je weet maar nooit, maar...
You never know, but...
Ik heb er nog niet eerder over nagedacht, maar...
I haven’t thought about it before, but...
Als ik me niet vergis...
If I am not mistaken,
Ik weet zeker niet of...
I am not certain whether...
Zoals elke man/vrouw...
Like every other man/woman,
Ik heb daar mijn eigen mening over, maar...
I have my own opinion on it, but...
Ik ben geen expert, maar...
I am not an expert, but...