Level 6 Level 8

108 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de groet
the greeting
de link
the link, connection, hyperlink [not het verband]
de bron
the source, well
de oppervlakte
the surface, area [not het vlak]
het forum
the forum
de topic
the topic, theme, subject, discussion thread [not het onderwerp, het thema, de kwestie]
indien
if (formal) [not als]
aangezien
because, since, seeing that, given that [not omdat, want, doordat, wegens, vanwege]
de post
the post, mail, mail office, post office, position [not de positie, de functie, de ligging, de stelling]
verenigen
to unite
tevens
also, likewise, moreover, at the same time [not mede, ook]
maja
maar ja! anyway! anyhow!
et cetera (etc.)
et cetera (etc.), and so forth [not enzovoort (enz.)]
de statistiek
the statistics
de afbeelding
the image, picture [not het imago, het beeld]
voornamelijk
mainly, mostly, predominantly [not hoofdzakelijk, voornaam, prominent, veelal, meestal]
commercieel
commercial (of or pertaining to commerce)
de term
the term, special phrase, mathematical expression [not de termijn]
de wereldoorlog
the world war
hierdoor
through this, because of this, by this [not wegens, vanwege, hiermee, hierbij, hiervan]
hierbij
at this, with this, by this, hereby [not hiermee, hierdoor, hiervan, zodoende, waarbij, erbij, daarbij]
hiervan
of this, by this, from this [not ervan, hierbij, hiermee, hierdoor]
het district
the district [not de streek, het gebied, de wijk, de buurt, de regio, de deelgemeente]
het merk
the mark, brand, logo
de pink
the little finger, pinkie
de deelstaat
the (federal) state [not de lidstaat]
het westen
the west
de sterkte
the strength, also interjection: good luck! [not de kracht, de macht, het vermogen]
het album
the album
de motorfiets
the motorcycle, motorbike [not de motor]
derde
third, 3rd, III
het oosten
the east
super
super, awesome, fantastic [not geweldig, gaaf, prima, uitstekend, tof, prachtig]
het koninkrijk
the kingdom
het huishouden
the household, housekeeping
zalig
glorious, heavenly, blessed, saved, beatified
innen
to collect (esp. taxes), cash [not verzamelen, ophalen, innemen]
de btw (de belasting over de toegevoegde waarde)
the VAT (the value added tax)
de republiek
the republic
de oorsprong
the origin [not de afkomst, de herkomst]
stichten
to found, establish, start, cause, allow to occur
de definitie
the definition
de luisteraar
the listener
het kenmerk
the characteristic, reference number [not de eigenschap]
het rijk
the empire, realm, state, kingdom [not de staat, de natie]
de beschrijving
the description, depiction, delineation
cc
the carbon copy (cc), a copy (esp. of an email)
onder andere(n) (o.a)
amongst other things, for instance
de onafhankelijkheid
the independence
de zever
the nonsense, hogwash, tosh [not de onzin]
het departement
the department, division, ministry, government district [not de afdeling]
de single
the single, music single
de geografie
the geography
het radiostation
the radio station [not de r...]
de godsdienst
the religion, worship [not de religie]
hierin
in this, inside this, into this [not erin]
grenzen
to border
de zwangerschap
the pregnancy
beluisteren
to listen to [not luisteren]
de doctor (de dr.)
the doctor, person who has attained a doctorate (the Ph.D.) [not de dokter, de huisarts, de arts]
hierboven
above this [not boven, daarboven, erboven]
alstublieft
please! here you are! (formal with "u") [not alsjeblieft]
kenmerken
to characterize
de hit
the hit (very popular song)
de keizer
the emperor
hierop
up this, up onto this, subsequently, following this [not hieraan]
geografisch
geographical, geographical, geographically
Waals
Walloon, of or relating to Wallonia in Belgium
de paus
the pope, supreme pontiff, Roman Catholic bishop of Rome [not de bisschop, de priester, de papa]
de indeling
the division, classification, arrangement, layout [not de divisie, de afspraak, de verdeling, de deling, de regeling, de inrichting]
Romeins
Roman, of or relating to Rome in Italy
de frequentie
the frequency
zot
foolish, crazy, mad [not dwaas, gek, dol, vreemd, raar, idioot, stom, bizar]
bijgevolg
consequently, as a consequence [not waardoor, consequent, zodoende hierbij]
hoofdzakelijk
main, mainly [not voornamelijk, voornaam, prominent]
de benaming
the name, denomination, appellation [not de naam]
de ex
the ex, ex-husband, ex-wife, ex-partner
posten
to post, send by mail
hierna
after this [not erna, waarna, nadat, waarop, nadien]
hieronder
under this, among this, below it [not eronder]
verwant
related
vernoemen
to name, name after [not noemen, benoemen]
privé
private [not particulier]
de bevalling
the childbirth, labor, process of giving birth [not de arbeid, het werk, de klus, de job, de baan, de afkomst]
aanhalen
to tighten, fetch, pull [not spannen]
splitsen
to split, divide along a straight line [not verdelen, delen, barsten]
gewoonweg
simply, utterly, downright [not simpelweg, simpel, eenvoudig, (ge)makkelijk]
downloaden
to download [not binnenhalen]
het insect
the insect, bug
typen
to type
derhalve
therefore [not dus, daarom, daardoor]
definiëren
to define [not bepalen]
weergeven
to give back, represent, display, render, interpret [not vertegenwoordigen, vertalen, interpreteren, uitleggen, opvatten]
de ideologie
the ideology, doctrine
het christendom
the Christianity
de kolonie
the colony
interpreteren
to interpret [not vertalen, uitleggen, opvatten, weergeven]
de nazi
the Nazi
het gen
the gene
hernemen
to retake, take again [not hervatten]
de historie
the history, story [not de geschiedenis]
hieraan
to this, on this [not hierop]
minder
worse, not as good, less fortunate, less, fewer [not min, minst, minimaal]
anders
otherwise, other, different (from) [not ander, elders, overig]
echter
however [not hoewel, evenwel]
meest
most (superlative of "veel") [not het merendeel]
best
best, fine, okay, quite, rather [not optimaal, perfect, ideaal]
vanuit
from, out of [not uit, vanop, vandaan, uit, vanaf, vandoor]