1. Học tiếng Trung
  2. Khoá Học Tiếng Trung Quốc
  3. Sổ cụm từ thông dụng tiếng Trung
  4. bạn có muốn đi dạo không?

Phải nói
bạn có muốn đi dạo không? như thế nào trong tiếng Trung?

你想去散步吗?

(nǐ xiǎng qù sànbù ma?)

Cách một người bản xứ nói điều này
Hình ảnh mũi tên
Cách một người bản xứ nói điều này
Hình ảnh mũi tên
Học những thứ được nói trong đời thực
(Không có bản dịch của máy nào ở đây đâu nhé!)

Các từ và mẫu câu liên quan

bạn hôm nay muốn làm gì?
你今天想干什么?
tôi hôm nay muốn đi bơi
我今天下午想去游泳
chúng tôi tối mai sẽ đi chạy
我们明天晚上要去跑步
Hình ảnh cô gái đang chỉ tay
Chúng tôi khiến việc học trở nên vui nhộn
các video Tiktok cho bạn đắm mình vào một ngôn ngữ mới? Chúng tôi có đấy nhé!
các video Tiktok cho bạn đắm mình vào một ngôn ngữ mới?
Chúng tôi có nhé!
Một phương pháp mà dạy bạn cả những từ chửi bới? Cứ tưởng là bạn sẽ không hỏi cơ.
Một phương pháp mà dạy bạn cả những từ chửi bới?
Cứ tưởng là bạn sẽ không hỏi cơ.
Những bài học làm từ lời bài hát yêu thích của bạn?Chúng tôi cũng có luôn.
Những bài học làm từ lời bài hát yêu thích của bạn?
Chúng tôi cũng có luôn.
Được khuyên dùng cho bạn

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
ứng dụng Memrise là cách dễ nhất để học một ngoại ngữ
Học những thứ được nói trong đời thực
(Không có bản dịch của máy nào ở đây đâu nhé!)