1. Học tiếng Trung
  2. Khoá Học Tiếng Trung Quốc
  3. Sổ cụm từ thông dụng tiếng Trung
  4. bạn đi làm như thế nào, lái xe hay tàu điện ngầm?

Phải nói
bạn đi làm như thế nào, lái xe hay tàu điện ngầm? như thế nào trong tiếng Trung?

你怎么去上班,开车还是坐地铁?

(nǐ zěnme qù shàngbān, kāichē háishì zùodìtiě?)

Cách một người bản xứ nói điều này
Hình ảnh mũi tên
Cách một người bản xứ nói điều này
Hình ảnh mũi tên
Học những thứ được nói trong đời thực
(Không có bản dịch của máy nào ở đây đâu nhé!)

Các từ và mẫu câu liên quan

tôi đi học bằng tàu điện ngầm hàng ngày
我每天坐地铁上学
bạn hàng ngày đi làm như thế nào?
你每天怎么上班?
sinh tồn
生存
Hình ảnh cô gái đang chỉ tay
Chúng tôi khiến việc học trở nên vui nhộn
các video Tiktok cho bạn đắm mình vào một ngôn ngữ mới? Chúng tôi có đấy nhé!
các video Tiktok cho bạn đắm mình vào một ngôn ngữ mới?
Chúng tôi có nhé!
Một phương pháp mà dạy bạn cả những từ chửi bới? Cứ tưởng là bạn sẽ không hỏi cơ.
Một phương pháp mà dạy bạn cả những từ chửi bới?
Cứ tưởng là bạn sẽ không hỏi cơ.
Những bài học làm từ lời bài hát yêu thích của bạn?Chúng tôi cũng có luôn.
Những bài học làm từ lời bài hát yêu thích của bạn?
Chúng tôi cũng có luôn.

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
ứng dụng Memrise là cách dễ nhất để học một ngoại ngữ
Học những thứ được nói trong đời thực
(Không có bản dịch của máy nào ở đây đâu nhé!)