1. Học tiếng Trung
  2. Khoá Học Tiếng Trung Quốc
  3. Sổ cụm từ thông dụng tiếng Trung
  4. em trai tôi đã có điện thoại rồi nhưng nó vẫn muốn một cái mới

Phải nói
em trai tôi đã có điện thoại rồi nhưng nó vẫn muốn một cái mới như thế nào trong tiếng Trung?

我的弟弟已经有一个电话了,但是他还想要一个新的

(wǒ de dìdi yǐjīng yǒu yígè diànhuà le, dànshì tā háixiǎng yào yígè xīnde)

Cách một người bản xứ nói điều này
Hình ảnh mũi tên
Cách một người bản xứ nói điều này
Hình ảnh mũi tên
Học những thứ được nói trong đời thực
(Không có bản dịch của máy nào ở đây đâu nhé!)

Các từ và mẫu câu liên quan

tôi đã có một điện thoại di động rồi
我已经有一个手机了
tôi phải mua mẹ tôi quà
我得给我妈妈买一个礼物
mẹ tôi cũng muốn một cái đồng hồ
我妈妈也想要一块手表
Hình ảnh cô gái đang chỉ tay
Chúng tôi khiến việc học trở nên vui nhộn
các video Tiktok cho bạn đắm mình vào một ngôn ngữ mới? Chúng tôi có đấy nhé!
các video Tiktok cho bạn đắm mình vào một ngôn ngữ mới?
Chúng tôi có nhé!
Một phương pháp mà dạy bạn cả những từ chửi bới? Cứ tưởng là bạn sẽ không hỏi cơ.
Một phương pháp mà dạy bạn cả những từ chửi bới?
Cứ tưởng là bạn sẽ không hỏi cơ.
Những bài học làm từ lời bài hát yêu thích của bạn?Chúng tôi cũng có luôn.
Những bài học làm từ lời bài hát yêu thích của bạn?
Chúng tôi cũng có luôn.
Được khuyên dùng cho bạn

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
ứng dụng Memrise là cách dễ nhất để học một ngoại ngữ
Học những thứ được nói trong đời thực
(Không có bản dịch của máy nào ở đây đâu nhé!)