1. Học tiếng Trung
  2. Khoá Học Tiếng Trung Quốc
  3. Sổ cụm từ thông dụng tiếng Trung
  4. sao bạn buồn quá vậy?

Phải nói
sao bạn buồn quá vậy? như thế nào trong tiếng Trung?

为什么你这么伤心

(wèishénme nǐ zhème shāngxīn)

Cách một người bản xứ nói điều này
Cách một người bản xứ nói điều này
Hình ảnh mũi tên
Học những thứ được nói trong đời thực
(Không có bản dịch của máy nào ở đây đâu nhé!)

Các từ và mẫu câu liên quan

bạn lúc nào cũng vui vẻ
你总是很开心
tại sao
为什么
vì thế; cho nên
所以
Hình ảnh cô gái đang chỉ tay
Chúng tôi khiến việc học trở nên vui nhộn
các video Tiktok cho bạn đắm mình vào một ngôn ngữ mới? Chúng tôi có đấy nhé!
các video Tiktok cho bạn đắm mình vào một ngôn ngữ mới?
Chúng tôi có nhé!
Một phương pháp mà dạy bạn cả những từ chửi bới? Cứ tưởng là bạn sẽ không hỏi cơ.
Một phương pháp mà dạy bạn cả những từ chửi bới?
Cứ tưởng là bạn sẽ không hỏi cơ.
Những bài học làm từ lời bài hát yêu thích của bạn?Chúng tôi cũng có luôn.
Những bài học làm từ lời bài hát yêu thích của bạn?
Chúng tôi cũng có luôn.

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
ứng dụng Memrise là cách dễ nhất để học một ngoại ngữ
Học những thứ được nói trong đời thực
(Không có bản dịch của máy nào ở đây đâu nhé!)