Bài học tiếng Anh:

Học tiếng Anh từ
British Pathé cùng Memrise!

Học từ vựng tiếng Anh từ video “5 Công việc điên rồ”, với những người nói tiếng Anh bản ngữ của Memrise
Học từ vựng tiếng Anh từ video “5 Công việc điên rồ”, với những người nói tiếng Anh bản ngữ của Memrise
109 từ/mẫu câu để học
top
hàng đầu; đỉnh; bên trên
a list
một danh sách; danh sách
kind
tốt bụng; tử tế; giống loại (danh từ)
a job
một việc; công việc
life
cuộc sống; cuộc đời
to need
cần
to set
cài; để cài; đặt; để đặt
anymore
(không) còn nữa; nữa không
for example
ví dụ như...; ví dụ như là....
internet
mạng internet
information
thông tin
to go
đi; để đi
ever
bao giờ
more
hơn; nhiều hơn
a position
một vị trí; vị trí
over
ở phía trên; qua; quá
a year
một năm
people
mọi người
gas
ga
until
cho đến khi
twenty
hai mươi
to require
để yêu cầu
pretty
xinh xắn; khá là
good
tốt
the ground
mặt đất
to check
kiểm tra; để kiểm tra
to maintain
duy trì
to find
tìm; để tìm
a fact
một sự thật; sự thật; thực tế
a little
một chút; tý thôi
obviously
rõ ràng rồi; hiển nhiên
a league
liên đoàn
dangerous
nguy hiểm
to imagine
để tưởng tượng; tưởng tượng
with you
với bạn
a number
một con số
now
bây giờ
to get
lấy; để lấy
really?!
thật à?!; thế à?!
love
yêu; tình yêu
in the middle
ở giữa
to believe
để tin; tin
even
đều; bằng
today
hôm nay; ngày hôm nay
a century
một thế kỷ; thế kỷ
to work
làm việc; để làm việc
such
như là
to produce
sản xuất; làm ra; để sản xuất; để làm ra
seventy
bảy mươi
important
quan trọng
an end
một cái kết
to end
dừng lại; kết thúc; để kết thúc
to remove
loại bỏ; để loại bỏ
a human
một con người; con người
transport
vận chuyển
outside
bên ngoài; ở ngoài
a city
một thành phố; thành phố
a way
cách; một cách; con đường; một con đường
only
chỉ mỗi
to allow
cho phép; để cho phép
at night
vào ban đêm
a night
một đêm
public
của công; công cộng
few
ít; một vài
to pay
thanh toán; để thanh toán
a day
một ngày; ngày
many
nhiều (đếm được)
exciting
phấn khởi; thú vị
a treasure
một kho báu; kho báu
coffee
cà phê
seventeen
mười bảy
eighty
tám mươi
a thought
một ý nghĩ; ý nghĩ
local
địa phương
to threaten
đe doạ
legal
hợp pháp
around
ở quanh
whose
của ai
illegal
bất hợp pháp
because
bởi vì
actually
thực ra; thật ra
to smell
ngửi; để ngửi
a group
một nhóm; nhóm
to identify
xác nhận; để xác nhận
delicious
ngon
quite
khá là
once
một lần
to wash
rửa; để rửa
clothes
quần áo
to contain
để chứa; chứa
effective
hiệu quả; có công hiệu
a house
ngôi nhà; một ngôi nhà; căn nhà; một căn nhà
to clean
giặt; rửa; lau; dọn
white
trắng
a colour
một màu sắc; màu sắc
late
muộn
thirty
ba mươi
to thank
cảm ơn; để cảm ơn
common
phổ biến
do you think ...?
bạn có nghĩ....?
to think
nghĩ; để nghĩ
to want
muốn; để muốn
to see
nhìn; để nhìn; để thấy
last
cuối cùng; vừa xong
a video
một đoạn phim; đoạn phim
to change
thay đổi; để thay đổi
a world
một thế giới; thế giới
also
cũng
to forget
quên; để quên
109 từ/mẫu câu để học
top
hàng đầu; đỉnh; bên trên
a list
một danh sách; danh sách
kind
tốt bụng; tử tế; giống loại (danh từ)
a job
một việc; công việc
life
cuộc sống; cuộc đời
to need
cần
to set
cài; để cài; đặt; để đặt
anymore
(không) còn nữa; nữa không
for example
ví dụ như...; ví dụ như là....
internet
mạng internet
information
thông tin
to go
đi; để đi
ever
bao giờ
more
hơn; nhiều hơn
a position
một vị trí; vị trí
over
ở phía trên; qua; quá
a year
một năm
people
mọi người
gas
ga
until
cho đến khi
twenty
hai mươi
to require
để yêu cầu
pretty
xinh xắn; khá là
good
tốt
the ground
mặt đất
to check
kiểm tra; để kiểm tra
to maintain
duy trì
to find
tìm; để tìm
a fact
một sự thật; sự thật; thực tế
a little
một chút; tý thôi
obviously
rõ ràng rồi; hiển nhiên
a league
liên đoàn
dangerous
nguy hiểm
to imagine
để tưởng tượng; tưởng tượng
with you
với bạn
a number
một con số
now
bây giờ
to get
lấy; để lấy
really?!
thật à?!; thế à?!
love
yêu; tình yêu
in the middle
ở giữa
to believe
để tin; tin
even
đều; bằng
today
hôm nay; ngày hôm nay
a century
một thế kỷ; thế kỷ
to work
làm việc; để làm việc
such
như là
to produce
sản xuất; làm ra; để sản xuất; để làm ra
seventy
bảy mươi
important
quan trọng
an end
một cái kết
to end
dừng lại; kết thúc; để kết thúc
to remove
loại bỏ; để loại bỏ
a human
một con người; con người
transport
vận chuyển
outside
bên ngoài; ở ngoài
a city
một thành phố; thành phố
a way
cách; một cách; con đường; một con đường
only
chỉ mỗi
to allow
cho phép; để cho phép
at night
vào ban đêm
a night
một đêm
public
của công; công cộng
few
ít; một vài
to pay
thanh toán; để thanh toán
a day
một ngày; ngày
many
nhiều (đếm được)
exciting
phấn khởi; thú vị
a treasure
một kho báu; kho báu
coffee
cà phê
seventeen
mười bảy
eighty
tám mươi
a thought
một ý nghĩ; ý nghĩ
local
địa phương
to threaten
đe doạ
legal
hợp pháp
around
ở quanh
whose
của ai
illegal
bất hợp pháp
because
bởi vì
actually
thực ra; thật ra
to smell
ngửi; để ngửi
a group
một nhóm; nhóm
to identify
xác nhận; để xác nhận
delicious
ngon
quite
khá là
once
một lần
to wash
rửa; để rửa
clothes
quần áo
to contain
để chứa; chứa
effective
hiệu quả; có công hiệu
a house
ngôi nhà; một ngôi nhà; căn nhà; một căn nhà
to clean
giặt; rửa; lau; dọn
white
trắng
a colour
một màu sắc; màu sắc
late
muộn
thirty
ba mươi
to thank
cảm ơn; để cảm ơn
common
phổ biến
do you think ...?
bạn có nghĩ....?
to think
nghĩ; để nghĩ
to want
muốn; để muốn
to see
nhìn; để nhìn; để thấy
last
cuối cùng; vừa xong
a video
một đoạn phim; đoạn phim
to change
thay đổi; để thay đổi
a world
một thế giới; thế giới
also
cũng
to forget
quên; để quên
Học tiếng Anh với các bài học được lấy cảm hứng từ nội dung YouTube bạn yêu thích
Các video bằng tiếng Anh về những chủ đề bạn quan tâm
Các video bằng tiếng Anh về những chủ đề bạn quan tâm
Cải thiện tiếng Anh của bạn nhanh hơn
Được làm thành các bài học ở Memrise
Được làm thành các bài học ở Memrise
Học tiếng Anh với các bài học được lấy cảm hứng từ nội dung YouTube bạn yêu thích
Các video bằng tiếng Anh về những chủ đề bạn quan tâm
Các video bằng tiếng Anh về những chủ đề bạn quan tâm
Cải thiện tiếng Anh của bạn nhanh hơn
Được làm thành các bài học ở Memrise
Được làm thành các bài học ở Memrise
Memrise tạo ra các bài học ngoại ngữ thiết thực dựa trên hàng nghìn video của người bản ngữ từ YouTube, TikTok và hơn thế nữa! Dù sở thích và đam mê của bạn là gì, chúng tôi cũng có bài học dành riêng cho bạn. Công nghệ của chúng tôi chiết xuất những từ vựng chủ chốt từ các video này và gom chúng thành những bài học ngoại ngữ độc đáo để giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình.