Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
83 từ/mẫu câu để học
special
đặc biệt
a guest
vị khách
just
chỉ
a world
một thế giới; thế giới
now
bây giờ
other
thứ khác; người khác
to see
nhìn; để nhìn; để thấy
new
mới
excellent
xuất sắc
right
đúng; phải
to want
muốn; để muốn
to explain
giải thích; để giải thích
always
luôn luôn
to think
nghĩ; để nghĩ
to work
làm việc; để làm việc
data
dữ liệu
to use
sử dụng; để dùng
entirely
hoàn toàn
maths
toán học
a part
một phần
also
cũng
a king
vua
to believe
để tin; tin
to correct
để sửa; sửa
when
khi nào; lúc nào
high
cao
a school
một ngôi trường; trường học
a year
một năm
left
trái
to finish
kết thúc; để kết thúc
to go
đi; để đi
straight
thẳng (của một thứ gì đó)
hope
hy vọng; niềm hy vọng
after
sau khi
able
có thể; có khả năng
sure
chắc; được chứ
yourself
bản thân bạn
a genius
một thiên tài
a plan
một kế hoạch
for you
cho bạn
to become
trở thành; để trở thành
an engineer
kỹ sư
to mean
có nghĩa là; ý là
a sport
một môn thể thao; môn thể thao
for example
ví dụ như...; ví dụ như là....
really?!
thật à?!; thế à?!
time
thời gian
to read
đọc; để đọc
random
ngẫu nhiên
a book
một quyển sách; quyển sách
a magazine
một quyển tạp chí
around
ở quanh
a house
ngôi nhà; một ngôi nhà; căn nhà; một căn nhà
a library
thư viện
stuff
thứ; các thứ
mainly
chủ yếu
science
khoa học
a thing
một thứ
a dad
một người bố
proud
tự hào
to come
đến; để đi đến
to tell
kể; kể chuyện; nói; để nói
to show
hiển thị; biểu lộ; để hiển thị; để biểu lộ
they're my parents
họ là phụ huynh của tôi
to throw
để ném; ném
a surprise
điều ngạc nhiên
a party
một bữa tiệc; bữa tiệc
people
mọi người
a speech
bài diễn thuyết
to thank
cảm ơn; để cảm ơn
everyone
tất cả mọi người
last
cuối cùng; vừa xong
a question
câu hỏi; một câu hỏi
to win
thắng; để chiến thắng
young
trẻ
a man
một người đàn ông; người đàn ông
to enjoy
thưởng thức; để tận hưởng
such
như là
a program
chương trình
a success
một thành công; thành công
to come back
quay lại
back
mặt sau; đằng sau; phía sau; tấm lưng
love
yêu; tình yêu

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác