Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
83 từ/mẫu câu để học
to go
đi; để đi
to find
tìm; để tìm
to find out
tìm ra; để tìm ra
special
đặc biệt
kind
tốt bụng; tử tế; giống loại (danh từ)
why?
tại sao?
to hear
nghe; để nghe
a kitchen
một căn nhà bếp; căn bếp
to pay
thanh toán; để thanh toán
to take
lấy; để lấy
a day
một ngày; ngày
I could
Tôi đã có thể
to spend
chi tiêu; để chi tiêu
a budget
ngân sách; ngân quỹ
to build
xây dựng; để xây dựng
a month
tháng; một tháng
to focus
để tập trung; tập trung
time
thời gian
a customer
khách hàng
particular
riêng biệt; cá biệt
a key
chiếc chìa khoá; một chiếc chìa khóa
a word
từ; chữ
to know
biết; để biết
first
đầu tiên
a year
một năm
a campaign
một chiến dịch; chiến dịch
probably
chắc là
even
đều; bằng
to work
làm việc; để làm việc
to say
nói; để nói
something
cái gì đó; thứ gì đó
a wedding
một đám cưới
a photo
tấm ảnh
to get
lấy; để lấy
a result
một kết quả; kết quả
now
bây giờ
look at that
nhìn cái đó xem
to see
nhìn; để nhìn; để thấy
main
chính; chủ yếu
a part
một phần
costs
các phí tổn; chi phí
nothing
không có gì
to appear
để xuất hiện; xuất hiện
to show
hiển thị; biểu lộ; để hiển thị; để biểu lộ
to think
nghĩ; để nghĩ
right
đúng; phải
top
hàng đầu; đỉnh; bên trên
a list
một danh sách; danh sách
space
không gian
when
khi nào; lúc nào
certain
chắc chắn
a business
một vụ làm ăn; kinh doanh
really?!
thật à?!; thế à?!
only
chỉ mỗi
someone
một ai đó
to charge
sạc; để sạc
to want
muốn; để muốn
a difference
một điểm khác biệt; điểm khác biệt
to compare
so sánh
to form
tạo thành; để tạo thành; hợp thành
a newspaper
tờ báo
a magazine
một quyển tạp chí
to use
sử dụng; để dùng
people
mọi người
likely
rất có thể
because
bởi vì
to look for
để tìm được; tìm kiếm
a product
một sản phẩm; sản phẩm
service
dịch vụ
different
khác
a message
thông điệp
to make sense
có lý
sense
giác quan; cảm giác
powerful
mạnh mẽ
simple
đơn giản
a thing
một thứ
specific
cụ thể
to learn
học; để học
more
hơn; nhiều hơn
to stay
ở lại; để ở lại
to explain
giải thích; để giải thích
to identify
xác nhận; để xác nhận
to write
viết; để viết

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác