Obowiązuje od: 25 maja 2018

Memrise jest internetowym serwisem szkoleniowym dostarczanym przez Memrise Limited („Memrise”). Usługi firmy Memrise („Usługi”) obejmują szeroki zakres treści i kursów językowych zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych. Treści te są dostępne (i) w aplikacjach („Aplikacje”) na różne systemy operacyjne, które można pobrać na urządzenia przenośne, laptopy i/lub tablety, oraz (ii) w naszej witrynie internetowej https://www.memrise.com („Witryna internetowa”).

Niniejsza Polityka prywatności określa, jakie dane osobowe (według poniższej definicji) firma Memrise gromadzi za pośrednictwem Usług, jak wykorzystuje i udostępnia te dane i jakie możliwości w zakresie stosowanych przez Memrise praktyk związanych z danymi ma Użytkownik.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi część Warunków korzystania firmy Memrise, które są dostępne pod adresemhttps://www.memrise.com/terms/.

Dostarczając firmie Memrise swoje dane osobowe podczas korzystania z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszą Polityką prywatności, nie powinien uzyskiwać dostępu do Usług ani z nich korzystać.

1. Gromadzone dane osobowe

Kiedy Użytkownik podejmuje działania w odniesieniu do Witryny internetowej lub Aplikacji firmy Memrise, firma Memrise gromadzi informacje, które samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami mogą być wykorzystane do identyfikacji Użytkownika („Dane osobowe”).

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika. Kiedy Użytkownik rejestruje się w Usługach lub z nich korzysta, dobrowolnie podaje firmie Memrise pewne Dane osobowe, w tym swoje imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika i zdjęcie profilowe. Jeśli Użytkownik rejestruje konto za pomocą konta społecznościowego (np. logując się do serwisu Facebook lub Google), będzie mógł zobaczyć, którzy jego znajomi korzystają z Usług. Informacje, które firma Memrise uzyskuje z takich kont, zależą od ustawień Użytkownika i polityk prywatności na platformach społecznościowych, zatem należy zapoznać się z takimi politykami, żeby rozumieć, jakie praktyki dotyczące prywatności stosowane są na tych platformach.

Jeśli Użytkownik wykupi abonament Memrise Pro, może zostać poproszony o podanie informacji płatniczych (w tym numeru karty płatniczej, kodu bezpieczeństwa przypisanego do karty, daty ważności) na rzecz co najmniej jednego z dostawców usług płatniczych Memrise (zob. część „Udostępnianie i ujawnianie” poniżej).

Kiedy Użytkownik korzysta z Usług, może generować dane dotyczące nauki, takie jak odpowiedzi na pytania w testach, wyniki w nauce oraz postępy w kursie, które firma Memrise będzie gromadzić i przechowywać w związku z Usługami.

Firma Memrise gromadzi także informacje, które Użytkownik zdecyduje się podać firmie przy wypełnieniu któregokolwiek pola tekstowego na własne uwagi w formularzach Memrise (np. prośba o pomoc lub przesłanie ankiety). Dodatkowo firma Memrise może gromadzić Dane osobowe ujawnione przez Użytkownika na forach, blogach lub w innych obszarach Usług firmy Memrise, w których Użytkownik może publikować informacje lub materiały.

Firma Memrise może także gromadzić dane nieosobowe, takie jak strefa czasowa lub język.

Dane gromadzone automatycznie:kiedy Użytkownik korzysta z Usług, następujące informacje są tworzone i automatycznie zapisywane w systemach firmy Memrise:
Dane logowania: informacje, które przeglądarka Użytkownika automatycznie wysyła za każdym razem, kiedy Użytkownik odwiedza Witrynę internetową lub które Aplikacje automatycznie wysyłają, kiedy Użytkownik z nich korzysta („Dane logowania”). Dane logowania obejmują adres protokołu internetowego („IP”) Użytkownika (dzięki któremu firma Memrise wie, z jakiego kraju Użytkownik łączy się podczas korzystania z Witryny internetowej), rodzaj i ustawienia przeglądarki, datę i czas żądania oraz sposób interakcji z Usługami.
Pliki cookie: informacje pochodzące z plików cookie i innych technologii przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Należy zapoznać się z Polityką plików cookie, żeby dowiedzieć się więcej o tym, jak firma Memrise korzysta z plików cookie i innych technologii.
Informacje o urządzeniu: obejmują rodzaj urządzenia używanego przez Użytkownika, system operacyjny, ustawienia, unikalne identyfikatory urządzenia, informacje o sieci i inne informacje o urządzeniu. Gromadzone informacje mogą zależeć od rodzaju urządzenia Użytkownika i jego ustawień.
Informacje o użyciu: firma Memrise gromadzi informacje o tym, jak Użytkownik korzysta z Usług firmy Memrise; obejmują one rodzaje wyświetlanych treści lub treści, z którymi Użytkownik wchodzi w interakcję, używane przez Użytkownika funkcje, podejmowane działania, innych użytkowników, z którymi Użytkownik wchodzi w interakcje, oraz czas, częstotliwość i długość trwania takich działań.

2. Sposób wykorzystania danych przez firmę Memrise

Firma Memrise używa gromadzonych danych, które opisano powyżej:

aby weryfikować użytkowników, dostarczać Usługi, przetwarzać transakcje i odpowiadać na żądania. W przypadku użytkowników zlokalizowanych w UE ten sposób wykorzystania jest konieczny, żeby zrealizować umowę zawartą z Użytkownikiem.

Jeśli jest to konieczne w świetle pewnych uzasadnionych interesów biznesowych, w tym m.in.:

aby dostosować naukę i stopień trudności do poziomu i potrzeb użytkowników;
aby lepiej zrozumieć, jak odwiedzający wchodzą w interakcje z Witryną internetową i aby zapewnić, iż nasza Witryna jest prezentowana w najbardziej skuteczny dla Użytkownika sposób, a także w celu realizacji działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa Witryny internetowej, sieci i systemów informacyjnych firmy Memrise;

aby przeprowadzać analizy na potrzeby strategii marketingowych oraz aby ulepszać i personalizować komunikację firmy Memrise oraz doświadczenie, które oferuje użytkownikom;

aby za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłać informacje, które zdaniem firmy Memrise mogłyby zainteresować Użytkownika;

jeśli Użytkownik poprosi firmę Memrise o usunięcie jego danych lub o usunięcie go z list marketingowych firmy i jeśli firma Memrise ma obowiązek spełnić tę prośbę, zatrzyma podstawowe dane, żeby móc identyfikować Użytkownika i zapobiec dalszemu niechcianemu przetwarzaniu;

firma Memrise może anonimizować, pozbawiać elementów, które umożliwiają identyfikację danych i/lub agregować gromadzone informacje i używać takich zanonimizowanych, pozbawionych elementów umożliwiających identyfikację i/lub zagregowanych informacji w celach handlowych, statystycznych lub badań rynkowych, w tym w celu udostępnienia ich podmiotom powiązanym i partnerom biznesowym firmy Memrise;

aby przeprowadzać badania lub pomagać w nich oraz aby przygotowywać artykuły naukowe. Firma Memrise może udostępnić gromadzone informacje w formie zanonimizowanej i pozbawionej elementów umożliwiających identyfikację badaczom, którzy pomagają firmie ulepszać narzędzia do nauczania w Usłudze. Firma Memrise może wykorzystać takie informacje w celu publikacji artykułów o nauce języka.

Marketing. firma Memrise będzie wysyłać Użytkownikowi aktualizacje, wiadomości i informacje o nowych produktach i usługach, nadchodzących wydarzeniach lub innych promocjach za pośrednictwem poczty elektronicznej lub powiadomień Push. Jeśli prawo nakłada na firmę Memrise taki obowiązek, firma Memrise będzie wysyłać Użytkownikowi informacje marketingowe, tylko jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę przy podawaniu swoich Danych osobowych. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej takiej promocyjnej wiadomości e-mail lub zmieniając swoje ustawienia użytkownika. Dodatkowo, jeśli Użytkownik w dowolnym momencie nie będzie chciał otrzymywać kolejnych wiadomości marketingowych, powinien skontaktować się z firmą Memrise pod adresem privacy@memrise.com. Firma Memrise będzie kontaktować się Użytkownikiem za pomocą poczty e-mail w sprawie dostarczania Usług i odpowiedzi na żądania Użytkownika.

Żeby uzyskać informacje o prawach przyznanych Użytkownikowi na mocy obowiązującego prawa Unii Europejskiej („UE”), należy zapoznać się z częścią „Uprawnienia wynikające z prawa UE” poniżej.

3. Udostępnianie i ujawnianie danych

Inni użytkownicy Usług mogą zobaczyć informacje profilowe, które Użytkownik przesyła do Usług, w tym kursy, wyniki w nauce oraz obserwowanych przez Użytkownika użytkowników.

Firma Memrise może udostępnić Dane osobowe Użytkownika i inne informacje określonym stronom trzecim w poniższych sytuacjach:

Kontrahenci i usługodawcy: aby pomóc firmie Memrise sprostać potrzebom działalności operacyjnej i aby zrealizować określone usługi i funkcje, Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane stronom trzecim świadczącym usługi hostingu, poczty e-mail i obsługi klienta, analizy, marketingu, reklamy (w tym Amazon Web Services i Google w Stanach Zjednoczonych, które posiadają certyfikację Tarczy prywatności). Aby uzyskać więcej informacji o stronach trzecich, które mogą umieszczać pliki cookie za pośrednictwem Witryny internetowej, należy zapoznać się z częścią „Pliki cookie” poniżej. Zgodnie z udzielonymi przez firmę Memrise instrukcjami te strony trzecie mogą odczytywać, przetwarzać lub przechowywać Dane osobowe w ramach realizacji swoich obowiązków na rzecz firmy Memrise.

Przenoszenie działalności: jeśli firma Memrise bierze udział w fuzji, przejęciu, finansowej analizie due diligence, reorganizacji, upadłości, likwidacji, sprzedaży całości lub części aktywów bądź jeśli przenosi usługi do innego usługodawcy, Dane osobowe Użytkownika i inne informacje mogą zostać przekazane takiemu następcy prawnemu lub podmiotowi powiązanemu w ramach takiej transakcji.

Wymagania prawne: jeśli prawo lub obowiązujące przepisy nakładają taki obowiązek bądź jeśli w dobrej wierze firma Memrise uważa, że takie działanie jest konieczne w celu (i) realizacji obowiązku prawnego, (ii) ochrony i obrony praw lub własności firmy Memrise, (iii) działania w nagłej sytuacji na potrzeby ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Witryny internetowej lub Aplikacji lub (iv) ochrony firmy Memrise przed odpowiedzialnością prawną.

4. Zachowywanie danych

Firma Memrise będzie przechowywać Dane osobowe Użytkownika przez taki okres, jaki jest zasadnie konieczny w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności, jaki wynika z uzasadnionego interesu firmy Memrise lub jaki wynika z przepisów prawa (np. w celach podatkowych, prawnych, księgowych lub innych), w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

5. Aktualizacja danych przez Użytkownika

Jeśli Użytkownik chce zmienić lub sprostować swoje Dane osobowe lub chce je usunąć z systemów firmy Memrise, powinien skontaktować się z firmą Memrise. Firma Memrise odpowie na żądanie Użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik ma także prawo zaktualizować swoje Dane osobowe samodzielnie za pomocą ustawień użytkownika.

6. Zasady prywatności zgodnie z prawem stanu Kalifornia

Firma Memrise może korzystać z plików cookie i innych technologii na swojej Witrynie internetowej i w swoich Aplikacjach w celu gromadzenia informacji o stronach odwiedzonych przez Użytkownika na przestrzeni czasu i w odniesieniu do różnych witryn internetowych po tym, jak Użytkownik skorzystał z Witryny internetowej lub Aplikacji. Firma Memrise może również zezwolić niezależnym usługodawcom i stronom trzecim na wykonanie powyższego. W tej chwili firma Memrise nie odpowiada na sygnały „Do Not Track” (DNT) i działa w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności niezależnie od tego, czy otrzymała sygnał DNT.

Jeśli Użytkownik chciałby zażądać informacji o stronach trzecich, które gromadzą Dane osobowe w Witrynie internetowej firmy Memrise w celach marketingu bezpośredniego, należy skontaktować się firmą Memrise.

7. Uprawnienia wynikające z prawa UE

Zakres. Niniejsza część zawiera informacje o uprawnieniach Użytkownika wynikających z prawa UE (w tym zakresie odwołanie do UE stanowi także odwołanie do Islandii, Liechtensteinu i Norwegii jako krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Administrator danych. Firma Memrise Limited jest administratorem danych w odniesieniu do Danych osobowych Użytkownika. Aby uzyskać informacje dotyczące siedziby firmy Memrise, należyskontaktować się z firmą Memrise.

Prawa Użytkownika. Z zastrzeżeniem prawa UE Użytkownik ma następujące uprawnienia w odniesieniu do swoich Danych osobowych:

Prawo dostępu: na żądanie Użytkownika firma Memrise potwierdza, czy przetwarza Dane osobowe Użytkownika, i jeśli tak, przekaże Użytkownikowi kopię takich Danych osobowych wraz z określonymi innymi informacjami. Jeśli Użytkownik potrzebuje dodatkowych kopii, firma Memrise może zażądać za nie uzasadnionej opłaty
Prawo do sprostowania: jeśli Dane osobowe Użytkownika są niedokładne lub niekompletne, Użytkownik ma prawo do żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeśli firma Memrise udostępni Dane osobowe Użytkownika innym osobom, powiadomi je o takim sprostowaniu w miarę możliwości. Na żądanie Użytkownika oraz jeśli jest to możliwe i zgodne z prawem, firma Memrise powiadomi Użytkownika, komu udostępniła Dane osobowe Użytkownika, aby Użytkownik mógł skontaktować się z takimi osobami bezpośrednio.
Prawo do usunięcia: Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych osobowych w określonych wypadkach, jak np. w przypadku, gdy firma Memrise już ich nie potrzebuje lub Użytkownik wycofał swoją zgodę (w odpowiednich przypadkach). Jeśli firma Memrise udostępniła dane Użytkownika innym osobom, powiadomi je o konieczności ich usunięcia w miarę możliwości. Na żądanie Użytkownika oraz jeśli jest to możliwe i zgodne z prawem, firma Memrise powiadomi Użytkownika, komu udostępniła Dane osobowe Użytkownika, żeby Użytkownik mógł skontaktować się z takimi osobami bezpośrednio.
Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik może zażądać ograniczenia lub „zablokowania” przetwarzania swoich Danych osobowych w określonych wypadkach, jak np. w przypadku, gdy Użytkownik kwestionuje dokładność takich danych lub sprzeciwia się przetwarzaniu ich przez firmę Memrise (należy zapoznać się z poniższymi informacjami dotyczącymi prawa sprzeciwu). Firma Memrise powiadomi użytkownika, zanim cofnie ograniczenia przetwarzania. Jeśli firma Memrise udostępniła Dane osobowe użytkownika innym osobom, powiadomi je o takim ograniczeniu w miarę możliwości. Na żądanie Użytkownika oraz jeśli jest to możliwe i zgodne z prawem, firma Memrise powiadomi Użytkownika, komu udostępniła Dane osobowe Użytkownika, aby Użytkownik mógł skontaktować się z takimi osobami bezpośrednio.
Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do odzyskania swoich Danych osobowych, jakie zgodził się przekazać firmie Memrise lub które zostały jej przekazane, jeśli to konieczne na podstawie umowy zawartej z firmą Memrise. Firma Memrise przekaże Użytkownikowi jego Dane osobowe w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie, nadającym się do odczytania przez maszyny. Użytkownik może użyć tych danych w innych miejscach.
Prawo sprzeciwu: Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić firmę Memrise o zaprzestanie przetwarzania jego Danych osobowych, co firma Memrise uczyni, jeśli: przetwarza Dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu (o którym mowa w części „Sposób wykorzystania danych przez firmę Memrise” powyżej), chyba że wykaże ważne i uzasadnione przyczyny przetwarzania; lub jeśli przetwarza Dane osobowe Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego.
Prawa odnoszące się do automatycznego podejmowania decyzji i profilowania: Użytkownik ma prawo nie podejmować decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie jego Danych osobowych, w tym w oparciu o profilowanie, chyba że jest to konieczne na podstawie umowy zawartej przez Użytkownika z firmą Memrise lub Użytkownik udzielił wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.
Prawo do wycofania zgody: jeśli przetwarzanie Danych osobowych zależy od zgody Użytkownika, Użytkownik ma prawo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, jednak nie będzie mieć to wpływu na przetwarzanie danych Użytkownika, które już miało miejsce.
Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych: jeśli Użytkownik ma wątpliwości dotyczące praktyk w zakresie prywatności stosowanych przez firmę Memrise, w tym dotyczące sposobu, w firma Memrise korzysta z Danych osobowych Użytkownika, Użytkownik ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do organu ochrony danych, który jest upoważniony do rozpatrzenia takich wątpliwości.

Użytkownik możeskontaktować się z firmą Memrise, żeby skorzystać ze swoich praw.

Uzasadniony interes. „Uzasadniony interes” oznacza interes firmy Memrise w zakresie prowadzenia działalności, zarządzania i dostarczania Użytkownikowi jak najlepszych Usług. Niniejsza Polityka prywatności określa, kiedy firma Memrise przetwarza Dane osobowe Użytkownika w związku ze swoimi uzasadnionymi interesami, zakres tych uzasadnionych interesów oraz prawa Użytkownika. Firma Memrise nie będzie wykorzystywać Danych osobowych Użytkownika na potrzeby działań, których konsekwencje dla Użytkownika są istotniejsze niż interes firmy Memrise, chyba że firma Memrise otrzymała zgodę Użytkownika na takie działania lub działania te są w inny sposób wymagane lub dozwolone przez prawo.

Zmiany. Firma Memrise powiadomi o zmianach w zakresie przetwarzania danych, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, poprzez opublikowanie dobrze widocznego komunikatu w Witrynie internetowej lub w Aplikacjach, lub w inny sposób wymagany prawem.

8. Informacje dostępne publicznie

Niniejsza Polityka prywatności nie znajduje zastosowania w odniesieniu do jakichkolwiek informacji, które Użytkownik opublikował w dostępnych publicznie częściach Usług. Dotyczy to m.in. komentarzy na blogu Memrise lub forach publicznych. Komentarze opublikowane w publicznie dostępnych obszarach mogą być wyświetlane, odwiedzane i wykorzystywane przez strony trzecie z zastrzeżeniem praktyk i polityk prywatności obowiązujących takie strony trzecie.

9. Dzieci

Firma Memrise nie gromadzi świadomie Danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli Użytkownik ma powody sądzić, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało firmie Memrise Dane osobowe za pośrednictwem Usług, powinien skontaktować się z firmą Memrise, która podejmie wysiłki w celu usunięcia takich informacji ze swoich baz danych.

10. Łącza do innych witryn internetowych

Witryna internetowa i Aplikacje mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie są zarządzane ani kontrolowane przez firmę Memrise („Witryny internetowe stron trzecich”), w tym do witryn i serwisów społecznościowych. Informacje udostępniane w Witrynach internetowych stron trzecich będą podlegać politykom prywatności i warunkom świadczenia usług obowiązujących w takich Witrynach internetowych stron trzecich, a nie niniejszej Polityce prywatności. Podając takie łącza, firma Memrise nie wskazuje, że autoryzuje lub zapoznała się z takimi Witrynami. Informacje o obowiązujących w nich politykach prywatności i stosowanych praktykach w zakresie prywatności można uzyskać bezpośrednio w tych witrynach.

11. Bezpieczeństwo

Firma Memrise podejmuje uzasadnione działania administracyjne i techniczne w celu ochrony Danych osobowych przez utratą, nieprawidłowym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem. Należy jednak pamiętać, że żadna metoda przekazywania danych w Internecie nie jest w pełni bezpieczna. W związku z powyższym, chociaż firma Memrise stara się chronić dane Użytkownika, nie może zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

12. Pliki cookie

Witryna internetowa korzysta z plików cookie i innych technologii, żeby ułatwić Użytkownikowi korzystanie z Usług w czasie kolejnych wizyt, monitorować ruch w witrynach internetowych lub aplikacjach i personalizować materiały instruktażowe. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookie firmy Memrise.

13. Zmiany Polityki prywatności Memrise

Firma Memrise może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie. W takim przypadku firma Memrise opublikuje zaktualizowaną wersję Polityki w niniejszej Witrynie internetowej. Kontynuując korzystanie z Witryny internetowej lub Aplikacji lub przekazując firmie Memrise informacje po opublikowaniu przez firmę Memrise zaktualizowanej Polityki prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na zmienioną Politykę prywatności oraz opisywane w niej praktyki.

14. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności lub praktyk związanych z danymi, należy skontaktować się z firmą Memrise.