• Log in
  • Rozpocznij naukę

Polityka plików cookie firmy Memrise

Obowiązuje od: 25 maja 2018

 

Niniejsza polityka plików cookie („Polityka”) określa pliki cookie i inne technologie wykorzystywane przez firmę Memrise Limited („Memrise”) w swoich witrynach internetowych https://www.memrise.com oraz https://decks.memrise.com („Witryna internetowa”), a także możliwości Użytkownika. Niniejsza Polityka stanowi część Polityki prywatności firmy Memrise.


W czasie pierwszej wizyty w Witrynie internetowej firmy Memrise Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie, czy wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookie i innych technologii przez firmę Memrise zgodnie z niniejszą Polityką, a jeśli Użytkownik wyrazi taką zgodę, firma Memrise będzie przechowywać je na komputerze Użytkownika.

 

Pliki cookie i inne technologie

„Plik cookie” to informacja wysyłana do przeglądarki Użytkownika przez odwiedzaną witrynę internetową. Witryna internetowa korzysta z plików cookie i innych technologii w celu ułatwienia korzystania z usług w czasie kolejnych wizyt, monitorowania ruchu w Witrynach internetowych firmy Memrise i personalizowania treści instruktażowych zgodnie z Polityką prywatności firmy Memrise.


Niektóre pliki cookie wygasają po pewnych czasie lub po wylogowaniu (pliki cookie sesyjne), niektóre pozostają na komputerze lub innym urządzeniu przez dłuższy czas (pliki cookie trwałe). Witryna internetowa korzysta z własnych plików cookie (plików cookie ustawionych bezpośrednio przez firmę Memrise) i plików cookie stron trzecich, zgodnie z tym, co podano poniżej.

 

Wykorzystywane technologie


 

I. Pliki cookie

Rodzaj: Absolutnie niezbędne


Cel: Dostarczenie użytkownikom usług dostępnych w Witrynie internetowej firmy Memrise lub umożliwienie korzystania z niektórych jej funkcji, jak np. możliwości zalogowania się lub uzyskania dostępu do obszarów zastrzeżonych. Takie pliki cookie są dostarczane przez firmę Memrise i są niezbędne do korzystania z Witryny internetowej. Bez takich plików cookie podstawowe funkcje Witryny internetowej nie mogłyby działać.


Rezygnacja: Ze względu na fakt, że takie pliki cookie są absolutnie niezbędne, żeby dostarczyć Witrynę internetową i usługi firmy Memrise, Użytkownik nie może ich odrzucić.

 

Rodzaj: Analityka/wydajność


Cel: Lepsze zrozumienie zachowania użytkowników w Witrynie internetowej firmy Memrise i odpowiednie usprawnienie jej usług:


Google‬ ‪Analytics. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Google wykorzystuje dane gromadzone w naszej Witrynie internetowej, odwiedź stronę można znaleźć pod adresem <a href="https://policies.google.com/privacy/partners">https://policies.google.com/privacy/partners</a>. Więcej informacji na temat wygasania tych plików cookie znajdziesz tutaj: <a href="https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage">https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage</a>.


Segment. Aby dowiedzieć się, jak firma Segment wykorzystuje dane zgromadzone w Witrynie internetowej firmy Memrise, należy odwiedzić stronę: https://segment.com/docs/legal/privacy/. Wygaśnięcie: [__]


Rezygnacja: Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics w Witrynie internetowej firmy Memrise, korzystając z dodatku do przeglądarek internetowych Google Analytics Opt-out w obecnie używanej przeglądarce. Dodatek ten można znaleźć pod poniższym łączem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Użytkownik może zablokować lub usunąć pliki cookie firmy Segment, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z instrukcją podaną w części „Możliwości Użytkownika” poniżej.

 

Rodzaj: Funkcjonalność


Cel: Aby poprawić wydajność i funkcjonalność Witryny internetowej i Usług firmy Memrise (jak np. gromadzenia danych o wydajności i błędach, zapewniania użytkownikom obsługi klienta, np. poprzez oferowanie chatu w czasie rzeczywistym).


Takie pliki cookie nie są niezbędne do korzystania z Witryny internetowej i Usług. Jednak bez nich pewne funkcje mogą być niedostępne.


Takie pliki cookie są ustawiane przez firmy Memrise i Segment (więcej informacji można znaleźć tutaj: https://segment.com/docs/legal/privacy/).


Rezygnacja: Użytkownik może zablokować lub usunąć te pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z instrukcją podaną w części „Możliwości Użytkownika” poniżej.

 


 

II. Pamięć lokalna

Pamięć lokalna to standardowa w branży technologia, która pozwala witrynie internetowej lub aplikacji mobilnej gromadzić i uzyskiwać dane o komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu danej osoby. Używa się jej w celu przechowywania preferencji Użytkownika, takich jak kurs na pulpicie nawigacyjnym i wyłączony dźwięk, oraz w celu zapamiętania wybranej metody logowania i rejestracji (automatycznie usuwanej po rejestracji).Możliwości Użytkownika. Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik ograniczy zdolność witryn internetowych do ustawiania plików cookie, może nie móc korzystać z korzyści płynących z pełnej funkcjonalności Witryny internetowej.W przypadku większości przeglądarek internetowych na pasku narzędzi można znaleźć sekcję pomocy. Użytkownik powinien zapoznać się z tą sekcją, żeby dowiedzieć się, jak otrzymać powiadomienie, kiedy otrzymuje nowy plik cookie i jak wyłączyć pliki cookie.Więcej informacji o plikach cookie i innych technologiach dostępnych jest na stronie www.allaboutcookies.org. Jeśli Użytkownik odwiedzi Witrynę internetową na urządzeniu mobilnym, możliwe, że nie będzie mógł kontrolować technologii śledzenia za pomocą ustawień.

 


 

Zmiany

Firma Memrise może zmienić zewnętrznych usługodawców, którzy umieszczają pliki cookie w Witrynie internetowej, i zmienić niniejszą Politykę w dowolnym momencie, publikując jej zmienioną wersję w Witrynie internetowej. Jeśli obowiązujące przepisy prawa nie wymagają dodatkowego powiadomienia lub zgody, niniejszy zapis będzie stanowić powiadomienie o takich zmianach.

 


 

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z firmą Memrise.