Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 96
à l'école
w szkole
le cerveau
mózg
une œuvre
dzieło
selon
według; zgodnie z
l'activité
zajęcie; aktywność
certain
pewien
la partie
część
les autres
inni; reszta
une atmosphère
atmosfera
diviser
dzielić
la région
region
dont
którego; której (odnosząc się do poprzedniego wyrazu)
cacher
ukrywać; chować
découper
ciąć; kroić
même
taki sam; równy
la zone
strefa; obszar
l'air
powietrze
le compte
konto
loin
daleki; daleko
tous
wszystko
la différence
różnica
joli; jolie
ładny; ładna
dire
powiedzieć; mówić
regrouper
grupować ponownie
ensemble
razem
préciser
precyzować
par exemple
na przykład
une audition
przesłuchanie
danser
tańczyć
le jeu
gra
le goût
smak
le bonbon
cukierek
parier
obstawiać; zakładać się
la joie
radość
passer
przechodzić
enfin !
w końcu!
la lettre
list
le mot
słowo
le tableau
obraz
exactement
dokładnie; właśnie
c'est vrai
to prawda
le travail
praca; robota
l'équipe
zespół; drużyna
nécessiter
potrzebować
une collaboration
współpraca
lire
czytać
le désert
pustynia
la gauche
lewo (kierunek)
reconnaître
rozpoznawać
former
tworzyć; formować
appeler
wołać; dzwonić
une boîte
pudełko
le stock
zapas
la connaissance
wiedza
encore
znowu; wciąż; nadal
une combinaison
kombinacja
seul
sam; samotny
impliquer
pociągać za sobą; zawierać
la lecture
czytanie; lektura
savoir
wiedzieć
l'ordre
rozkaz
le chat
kot
associer
kojarzyć
le groupe
grupa
le son
dźwięk
important
ważny; znaczący
construire
budować
la force
siła
déjà ?
już?
enregistrer
zapisać; zarejestrować
ici
tutaj
un peu
trochę
un continent
kontynent
la tête
głowa
dernier
ostatni; ostateczny; zeszły
l'étape
krok; etap
il faut
trzeba
donner
dawać
le sens
sens
envoyer
wysyłać
donc
więc; dlatego
un autre
kolejny; inny
contenir
zawierać; mieścić
un dictionnaire
słownik
voilà
oto
finir
kończyć; kończyć się
attacher
przypinać; zapinać
sans
bez (czegoś)
vraiment
naprawdę
les informations
wiadomości; informacje
le nom
nazwa
une odeur
zapach
c'est comme ça
tak to już jest
rentrer
wracać; powracać
la mémoire
pamięć
longtemps
długo

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym