Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 137
tout le monde
każdy; wszyscy
les gens
ludzie; osoby
la concentration
koncentracja
depuis
od (jakiegoś czasu)
une chaîne
łańcuch
parce que
bo; ponieważ
sortir
wychodzić; spotykać się; umawiać się
la vidéo
film wideo
un jour
pewnego dnia
un rythme
rytm
assez
dość; całkiem; wystarczająco
intense
intensywny
risquer
ryzykować
manquer
brakować
énormément
ogromnie; niezmiernie
le contenu
zawartość
aujourd'hui
dzisiaj
parler
mówić; rozmawiać
l'exercice
ćwiczenie
proposer
sugerować; oferować; proponować
le temps
czas; pogoda
montrer
pokazywać
le contrôle
kontrola
terminer
kończyć; ukończyć
commencer
zaczynać; zaczynać się
gérer
zarządzać
la chose
rzecz
le truc
rzecz
souvent
często
nombreux
liczny
un conseil
rada
donner
dawać
plutôt
raczej; dość
la capacité
pojemność
bon
dobry; dobra
nouveau
nowy
réfléchir
rozważać
parmi
wśród; pomiędzy
meilleur
lepszy; najlepszy
exister
istnieć
premier
pierwszy
choisir
wybierać
le sujet
temat; przedmiot szkolny
la question
pytanie
la réponse
odpowiedź
professionnel
profesjonalny; zawodowy
travailler
pracować
le travail
praca; robota
à l'école
w szkole
un cours
lekcja; kurs
la vie
życie
scolaire
szkolny
enfin !
w końcu!
l'ordre
rozkaz
culturel
kulturowy
artistique
artystyczny
littéraire
literacki
même
taki sam; równy
philosophique
filozoficzny
donc
więc; dlatego
le but
gol; bramka
pendant
przez; podczas
la minute
minuta
l'attention
uwaga; baczność
vous étiez
byliście; pan był
moindre
mniejszy; mniejsze
en détail
szczegółowo
aider
pomagać
bien sûr
oczywiście
devenir
stawać się; zostawać
intéressant
ciekawy; interesujący
une fois
raz; kiedyś
finir
kończyć; kończyć się
changer
zmieniać
brusquement
gwałtownie
passer
przechodzić
deuxième
drugi; 2.
mobiliser
mobilizować
continuer
kontynuować
demander
prosić; żądać
beaucoup de
wiele
l'énergie
energia
le cerveau
mózg
vraiment
naprawdę
également
również; także
utiliser
używać
une alarme
alarm
troisième
trzeci; 3.
orienter
orientować
un peu plus
trochę więcej
tirer
ciągnąć; strzelać
purement
czysto
noter
zapisywać; zauważyć
court
krótki
aucune idée
żadnego pomysłu
rester
zostawać
possible
możliwy
intérieur
wewnątrz
encore
znowu; wciąż; nadal
les autres
inni; reszta
pourquoi ?
dlaczego?
essayer
próbować; przymierzać
maintenant
teraz
classique
klasyczny
toujours
zawsze; nadal
compter
liczyć
le sens
sens
jusque
aż do
jusqu'à
do; dopóki
arriver
przybywać
trop
zbyt; za dużo; zbyt wielu
facile
łatwy; nieskomplikowany
voir
widzieć; rozumieć
rendre
oddawać
déjà ?
już?
nettement
wyraźnie
difficile
trudny
malgré
pomimo
augmenter
podwyższać; zwiększać; zgłaśniać
la difficulté
trudność; kłopot
la partie
część
par exemple
na przykład
longtemps
długo
simple
prosty; zwykły
garantir
gwarantować
excellent
doskonały; wyśmienity
le résultat
wynik; rezultat
aller
iść; chodzić; jeździć
loin
daleki; daleko
recommander
polecać
participer
uczestniczyć
le projet
projekt
créer
tworzyć
la méthode
metoda
la durée
czas trwania
demain
jutro
prochain
następny

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym