Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 94
l'état
stan; państwo
la santé
zdrowie
une occasion
okazja
la rentrée
powrót; początek roku szkolego
scolaire
szkolny
commencer
zaczynać; zaczynać się
hier
wczoraj
un million
milion
demi
pół
élever
wznosić; podnosić
primaire
podstawowy
une année
rok
petit
mały; niski
une nouveauté
nowość
la minute
minuta
obligatoire
obowiązkowy
l'activité
zajęcie; aktywność
un jour
pewnego dnia
confondre
pomylić
avec
z
une éducation
edukacja
simplement
zwyczajnie; po prostu
mon enfant
moje dziecko
dehors
na zewnątrz
l'exercice
ćwiczenie
mettre
zakładać
pratique
praktyczny
un reportage
reportaż
salé
słony; słona
regarder
patrzeć; oglądać
ici
tutaj
chercher
szukać; poszukiwać
disposer
układać; rozstawiać
la ligne
linia
devant
przed; z przodu
l'équipe
zespół; drużyna
avancer
przesuwać; wyprzedzać
le tennis
tenis
tous
wszystko
les mains
ręce
sortir
wychodzić; spotykać się; umawiać się
la poche
kieszeń
l'attention
uwaga; baczność
le terrain
teren
le sport
sport
un peu
trochę
beaucoup de
wiele
en fait
właściwie; w zasadzie
plein
pełny; napełniony
un obstacle
przeszkoda
entre
pomiędzy
un banc
ławka
c'est vrai
to prawda
le danger
niebezpieczeństwo
le stade
stadion
nombreux
liczny
il faut
trzeba
s'organiser
organizować się
un collègue; une collègue
kolega; koleżanka
avoir
mieć
le lieu
miejsce
aucune idée
żadnego pomysłu
le jeu
gra
le matin
rano; poranek
c'est comme ça
tak to już jest
puis
następnie
essayer
próbować; przymierzać
une semaine
tydzień
donner
dawać
encore
znowu; wciąż; nadal
la difficulté
trudność; kłopot
donc
więc; dlatego
l'espace
kosmos; przestrzeń kosmiczna
une réflexion
refleksja
écouter
słuchać
la seconde
sekunda
écrire
pisać
une dizaine
dziesiątka
le jour
dzień
prescrire
przepisywać
la concentration
koncentracja
apprendre
uczyć się
les autres
inni; reszta
important
ważny; znaczący
pas facile
niełatwo
un emploi
zatrudnienie
le temps
czas; pogoda
déjà ?
już?
charger
ładować
la journée
dzień
la série
seria; ciąg (wydarzeń)
réjouir
cieszyć; radować się
faciliter
ułatwiać
la chose
rzecz

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym