Level 1 Level 3
Level 2

Ngày 3-4


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
article
(n) bài báo
Item
(n) món đồ, món hàng, vật dụng
available
(Adj) được cung cấp, sẵn có, sẵn sàng
indicate
(v) chỉ ra
promote
(v) quảng bá, thúc đẩy, thăng chức
request
(n/v) sự yêu cầu/yêu cầu
Assistance
(n) sự hỗ trợ
Interest
(n) sự quan tâm, lãi suất (kinh tế)
Industry
(n) Ngành, công nghiệp
Suggest
(v) đề xuất, đề nghị
Reserve
(v) đặt chỗ.
Out of (S.th)
hết, không còn cái gì
manufacture
(n/v) -Sự sản xuất/sản xuất
Feature
(n/v) đặc tính, tính năng/kết hợp, có sự tham gia…
Review
(n/v) Sự đánh giá/xem lại, đánh giá
Consider
(v) xem xét
Exhibit
(n/v) Sự phô bày,triển lãm/trưng bày.
Encourage
(v) khuyến khích
Rate
(n) giá, tỷ lệ
Submit
(v) nộp