Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Trung Quốc vậy.
67 từ/mẫu câu để học
nǎi-nai
bà nội
yí-xià
một tí; một chút
jīng-cháng
thường (chỉ mức độ lặp lại của hành động); thường xuyên
phải không (đặt câu hỏi)
nà-ge
nó đó; cái đó
hǎochī
ngon (chỉ đồ ăn)
bên; góc; cạnh
shén-me?
gì?
zhè-zhǒng
loại này
hái-yǒu
vẫn; ngoài ra
tất cả; cả hai
nà-lǐ
đó
xiè-xie
cảm ơn
gāng-cái
vừa mới; vừa xong
cửa hàng; cửa tiệm
wǒmen
chúng tôi; chúng ta
méiyǒu
không có; chưa có; đừng
zhè-ge
cái này này; điều này
lần nữa
búyào!
đừng!
qián
tiền; tiền bạc
một nửa
học; bắt chước
qǐ-lái
đứng lên; ngủ dậy; ngồi dậy; nằm dậy
cài-dān
thực đơn
fā-xiàn
phát hiện; khám phá
miàn-tiáo
món mì
...déngděng
... vân vân
zhè cì
lần này
... lần
hái-shì
vẫn là; tuy nhiên
bú shì
không; không phải
shìde
vâng; đúng vậy
yī-diǎn
một chút
kuàidiǎn!
nhanh lên!; lẹ lên!
nhà; phòng
fēnzhōng
phút
jí-shǐ
ngay cả khi
zhè yàng
như thế này; như này
……de-shí-hou
khi...; trong thời gian ...
yí-ge
một cái (của thứ gì đó)
xiǎoshí
giờ (chỉ thời gian)
mà còn; cũng
tā-men
họ
dòngzuò
hành động
sìshí
bốn mươi; 40
yí-yàng
như nhau
dàn-shì
nhưng; tuy nhiên
zhèlǐ
đây
lǐ-miàn
bên trong
chū lái
ra ngoài; xuất hiện
thế còn ...?
lại; lần nữa
zài yìqǐ
cùng nhau; ở cùng
ér qiě
và cũng; và thế nữa
hơn; còn hơn; thay đổi
cho phép; để làm
jué-de
để nghĩ; nghĩ; cảm thấy; để cảm thấy
hěn-hǎo
rất tốt
yóudiǎn...
một chút; hơi hơi; có một ít...
yì-xiē
một số
yàng-zi
vẻ bề ngoài; dáng vẻ; thái độ
rú-guǒ
nếu
kě-néng
khả năng; có lẽ; có khả năng
hěn-dūo
rất nhiều; rất nhiều ...
ér-shì
nhưng; mà là
zhǎo
tìm; tìm kiếm

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác