Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Trung Quốc vậy.
86 từ/mẫu câu để học
shàng-hǎi
thành phố Thượng Hải
hěn-dūo
rất nhiều; rất nhiều ...
tất cả; cả hai
míngzì
tên; cái tên
rèn-shi
hiểu; nhận ra
suó-yǐ ne?
thì sao?; vậy thì sao?
jīn-tiān
hôm nay
wǒmen
chúng tôi; chúng ta
đường phố
yí-xià
một tí; một chút
dà-jiā
mọi người; tất cả mọi người
yì-xiē
một số
wǒ jiào...
tên tôi là ...
rồi; đã
yǐ qián
trước đây
lǎo-shī
giáo viên
mà còn; cũng
zuì-hòu
cuối cùng
méiyǒu
không có; chưa có; đừng
lái zì
từ (đến từ)
zì-jǐ
một cá thể
yuánlái
nguyên lai; thật ra
chū-zhōng
trung học sơ cấp
……de-shí-hou
khi...; trong thời gian ...
tóng-xué
bạn cùng lớp
zhè-ge
cái này này; điều này
ránhòu
thế thì; sau đó
jīng-cháng
thường (chỉ mức độ lặp lại của hành động); thường xuyên
shēng-huó
cuộc sống; cuộc đời
yù-dào
gặp gỡ
phải không (đặt câu hỏi)
bǐ-rú
cho ví dụ; ví dụ như là ...
lèi
thể loại; loại
zhī-dào
biết
wèi shén-me?
tại sao?
yīn-wèi
bời vì
gē-ge
anh trai
yí-ge-rén
một người; một mình
xiǎoxué
tiểu học
tiān a!
trời ơi!
zhè yàng
như thế này; như này
xué-sheng
học sinh; sinh viên
hěn-hǎo
rất tốt
hǎo-tīng
nghe hay; dễ nghe
zhōngguó rén
người Trung Quốc; người Tàu
jué-de
để nghĩ; nghĩ; cảm thấy; để cảm thấy
xiàn-zài
hiện tại
nǚer
con gái
yǐ-hòu
sau đó; sau này
hái méi ne!
vẫn chưa được!
…… xiáo jiě
……quý cô
jiě-jie
chị gái
nǐ-men
các bạn; mọi người
xǐ-huan
thích; để thích
hái-yǒu
vẫn; ngoài ra
tàidūo
quá nhiều
kě-néng
khả năng; có lẽ; có khả năng
nàme...
trong trường hợp đó...; vậy thì
kāi-fàng
mở ra; nở ra; dỡ bỏ hạn chế
nǚhái
cô bé
nhưng; tuy nhiên
qí-shí
thực ra; trong thực tế
yīng-guó
nước Anh; Vương Quốc Anh
yī-diǎn
một chút
guó-nèi
nội địa; trong nước
gǎn jué
cảm giác
nǐ-de
của bạn
zhōng-wén
tiếng Trung Quốc
nǐ ne?
bạn thì sao?
zěn-me ...
làm sao...
xiǎng-dào
nghĩ đến; nhớ ra
bǐ-jiào
sự so sánh
guó-jiā
quốc gia
wàiguó rén
người ngoại quốc
zhè-zhǒng
loại này
...zài ná-lǐ?
... ở đâu?
kěàide
dễ thương
xiǎoshí
giờ (chỉ thời gian)
zhǎo
tìm; tìm kiếm
nán péng-yǒu
bạn trai
hái-shì
vẫn là; tuy nhiên
dāngrán!
đương nhiên!
yǐ-shàng
trên đây; trên
suó-yǒu
tất cả
rú-guǒ
nếu
zài-jiàn
bai; tạm biệt

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác