Bài học tiếng Trung:

Học tiếng Trung từ
全科医生黄立坤 cùng Memrise!

Học từ vựng tiếng Trung Quốc từ video “Mua thuốc trực tuyến”, với những người nói tiếng Trung Quốc bản ngữ của Memrise.
Học từ vựng tiếng Trung Quốc từ video “Mua thuốc trực tuyến”, với những người nói tiếng Trung Quốc bản ngữ của Memrise.
64 từ/mẫu câu để học
wǒmen
chúng tôi; chúng ta
……de-shí-hou
khi...; trong thời gian ...
học; bắt chước
zhè-ge
cái này này; điều này
búhuì
sẽ không; không thể
dì...
thứ....; lần thứ....
dì-yī
thứ nhất
yí-ge
một cái (của thứ gì đó)
guó-jiā
quốc gia
tháng; mặt trăng
yǐ-hòu
sau đó; sau này
lại; lần nữa
đếm; con số
yí-dìng
chắc chắn
hǎo le
xong rồi đấy; được rồi
thế còn ...?
jiǎde
giả; không đúng
dì-èr
thứ hai (chỉ số thứ tự)
yì-xiē
một số
shì
thành phố; chợ
zhèxiē
những; những .... này
shēng-rì
ngày sinh
rìqī
ngày
dì-sān
thứ ba (chỉ số thứ tự)
ér qiě
và cũng; và thế nữa
tất cả; cả hai
àn-zhào
dựa theo
zhè shì
đây là; những cái này là
chū lái
ra ngoài; xuất hiện
shuō-míng
giải thích; hướng dẫn
mà còn; cũng
lǐ-miàn
bên trong
cuò
lỗi; sai; nhầm
fāng fǎ
phương pháp; cách
fēi-cháng
rất; cực kỳ
số năm; 5
số sáu; 6
kě-néng
khả năng; có lẽ; có khả năng
yī-zhǒng
một loại
wèi-dào
hương vị; mùi vị
hái-yǒu
vẫn; ngoài ra
qí-tā
cái khác; cái còn lại
suó-yǐ
vì vậy; vì thế
thật; thật sự
búyào!
đừng!
huí-lai
trở lại
zì-jǐ
một cá thể
méiyǒu
không có; chưa có; đừng
yuánlái
nguyên lai; thật ra
shén-me?
gì?
dōng-xi
đồ vật; đồ
wú-fǎ
không thể; không có khả năng
nhưng; tuy nhiên
shēn-tǐ
cơ thể
số bảy; 7
cửa hàng; cửa tiệm
đó; thế
cho phép; để làm
gěi nǐ
của bạn đây; cho bạn; đưa bạn
zhè yàng
như thế này; như này
yàng-zi
vẻ bề ngoài; dáng vẻ; thái độ
nán-chī
khó nhai; kinh tởm
dà-jiā
mọi người; tất cả mọi người
xiè-xie
cảm ơn
64 từ/mẫu câu để học
wǒmen
chúng tôi; chúng ta
……de-shí-hou
khi...; trong thời gian ...
học; bắt chước
zhè-ge
cái này này; điều này
búhuì
sẽ không; không thể
dì...
thứ....; lần thứ....
dì-yī
thứ nhất
yí-ge
một cái (của thứ gì đó)
guó-jiā
quốc gia
tháng; mặt trăng
yǐ-hòu
sau đó; sau này
lại; lần nữa
đếm; con số
yí-dìng
chắc chắn
hǎo le
xong rồi đấy; được rồi
thế còn ...?
jiǎde
giả; không đúng
dì-èr
thứ hai (chỉ số thứ tự)
yì-xiē
một số
shì
thành phố; chợ
zhèxiē
những; những .... này
shēng-rì
ngày sinh
rìqī
ngày
dì-sān
thứ ba (chỉ số thứ tự)
ér qiě
và cũng; và thế nữa
tất cả; cả hai
àn-zhào
dựa theo
zhè shì
đây là; những cái này là
chū lái
ra ngoài; xuất hiện
shuō-míng
giải thích; hướng dẫn
mà còn; cũng
lǐ-miàn
bên trong
cuò
lỗi; sai; nhầm
fāng fǎ
phương pháp; cách
fēi-cháng
rất; cực kỳ
số năm; 5
số sáu; 6
kě-néng
khả năng; có lẽ; có khả năng
yī-zhǒng
một loại
wèi-dào
hương vị; mùi vị
hái-yǒu
vẫn; ngoài ra
qí-tā
cái khác; cái còn lại
suó-yǐ
vì vậy; vì thế
thật; thật sự
búyào!
đừng!
huí-lai
trở lại
zì-jǐ
một cá thể
méiyǒu
không có; chưa có; đừng
yuánlái
nguyên lai; thật ra
shén-me?
gì?
dōng-xi
đồ vật; đồ
wú-fǎ
không thể; không có khả năng
nhưng; tuy nhiên
shēn-tǐ
cơ thể
số bảy; 7
cửa hàng; cửa tiệm
đó; thế
cho phép; để làm
gěi nǐ
của bạn đây; cho bạn; đưa bạn
zhè yàng
như thế này; như này
yàng-zi
vẻ bề ngoài; dáng vẻ; thái độ
nán-chī
khó nhai; kinh tởm
dà-jiā
mọi người; tất cả mọi người
xiè-xie
cảm ơn
Học tiếng Trung với các bài học được lấy cảm hứng từ nội dung YouTube bạn yêu thích.
Các video bằng tiếng Trung về những chủ đề bạn quan tâm
Các video bằng tiếng Trung về những chủ đề bạn quan tâm
Cải thiện tiếng Trung của bạn nhanh hơn
Được làm thành các bài học ở Memrise
Được làm thành các bài học ở Memrise
Học tiếng Trung với các bài học được lấy cảm hứng từ nội dung YouTube bạn yêu thích.
Các video bằng tiếng Trung về những chủ đề bạn quan tâm
Các video bằng tiếng Trung về những chủ đề bạn quan tâm
Cải thiện tiếng Trung của bạn nhanh hơn
Được làm thành các bài học ở Memrise
Được làm thành các bài học ở Memrise
Memrise tạo ra các bài học ngoại ngữ thiết thực dựa trên hàng nghìn video của người bản ngữ từ YouTube, TikTok và hơn thế nữa! Dù sở thích và đam mê của bạn là gì, chúng tôi cũng có bài học dành riêng cho bạn. Công nghệ của chúng tôi chiết xuất những từ vựng chủ chốt từ các video này và gom chúng thành những bài học ngoại ngữ độc đáo để giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Trung của mình.