Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Trung Quốc vậy.
64 từ/mẫu câu để học
wǒmen
chúng tôi; chúng ta
……de-shí-hou
khi...; trong thời gian ...
học; bắt chước
zhè-ge
cái này này; điều này
búhuì
sẽ không; không thể
dì...
thứ....; lần thứ....
dì-yī
thứ nhất
yí-ge
một cái (của thứ gì đó)
guó-jiā
quốc gia
tháng; mặt trăng
yǐ-hòu
sau đó; sau này
lại; lần nữa
đếm; con số
yí-dìng
chắc chắn
hǎo le
xong rồi đấy; được rồi
thế còn ...?
jiǎde
giả; không đúng
dì-èr
thứ hai (chỉ số thứ tự)
yì-xiē
một số
shì
thành phố; chợ
zhèxiē
những; những .... này
shēng-rì
ngày sinh
rìqī
ngày
dì-sān
thứ ba (chỉ số thứ tự)
ér qiě
và cũng; và thế nữa
tất cả; cả hai
àn-zhào
dựa theo
zhè shì
đây là; những cái này là
chū lái
ra ngoài; xuất hiện
shuō-míng
giải thích; hướng dẫn
mà còn; cũng
lǐ-miàn
bên trong
cuò
lỗi; sai; nhầm
fāng fǎ
phương pháp; cách
fēi-cháng
rất; cực kỳ
số năm; 5
số sáu; 6
kě-néng
khả năng; có lẽ; có khả năng
yī-zhǒng
một loại
wèi-dào
hương vị; mùi vị
hái-yǒu
vẫn; ngoài ra
qí-tā
cái khác; cái còn lại
suó-yǐ
vì vậy; vì thế
thật; thật sự
búyào!
đừng!
huí-lai
trở lại
zì-jǐ
một cá thể
méiyǒu
không có; chưa có; đừng
yuánlái
nguyên lai; thật ra
shén-me?
gì?
dōng-xi
đồ vật; đồ
wú-fǎ
không thể; không có khả năng
nhưng; tuy nhiên
shēn-tǐ
cơ thể
số bảy; 7
cửa hàng; cửa tiệm
đó; thế
cho phép; để làm
gěi nǐ
của bạn đây; cho bạn; đưa bạn
zhè yàng
như thế này; như này
yàng-zi
vẻ bề ngoài; dáng vẻ; thái độ
nán-chī
khó nhai; kinh tởm
dà-jiā
mọi người; tất cả mọi người
xiè-xie
cảm ơn

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác