Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Trung Quốc vậy.
79 từ/mẫu câu để học
nhất
sợ hãi; tôi sợ; có lẽ
uống
jiā-lǐ
nhà; gia đình
dì...
thứ....; lần thứ....
dì-èr
thứ hai (chỉ số thứ tự)
dì-sān
thứ ba (chỉ số thứ tự)
sāngè
ba cái (chỉ số lượng)
số năm; 5
số sáu; 6
nàme...
trong trường hợp đó...; vậy thì
wǒmen
chúng tôi; chúng ta
píng-shí
thường thì; thông thường
shēng-huó
cuộc sống; cuộc đời
dì-yī
thứ nhất
yí-ge
một cái (của thứ gì đó)
……de-shí-hou
khi...; trong thời gian ...
tất cả; cả hai
jīn-tiān
hôm nay
zhè-ge
cái này này; điều này
bú shì
không; không phải
nói; giao tiếp; nhấn mạnh; chú ý
zěn-me ...
làm sao...
yīn-wèi
bời vì
yǐjīng...le
đã ... rồi
dà-jiā
mọi người; tất cả mọi người
wǒyào...
tôi muốn...; tôi sẽ ...
rú-guǒ
nếu
tè-bié
đặc biệt là
bù shūfu
không thoải mái
gāi
nên; xứng đáng
zěnme bàn?
làm như nào giờ?
hěn-dūo
rất nhiều; rất nhiều ...
mà còn; cũng
ránhòu
thế thì; sau đó
jué-de
để nghĩ; nghĩ; cảm thấy; để cảm thấy
shén-me?
gì?
dì-fāng
vùng; địa phương; địa điểm
hǎo le
xong rồi đấy; được rồi
ngồi; đi bằng xe (chỉ phương tiện đi lại)
zhèlǐ
đây
thế còn ...?
...zài ná-lǐ?
... ở đâu?
zěnme qù...
làm thế nào để đến ...
fāngxiàng
hướng
nǐ-de
của bạn
bên; góc; cạnh
... lần
měi-ge
mỗi người
yǐ-shàng
trên đây; trên
zhè yàng
như thế này; như này
āi-ya
a; ồ; au (phản ứng cảm xúc bất ngờ; đau; khó chịu; hài hước, etc)
gǎn jué
cảm giác
zhè shì
đây là; những cái này là
shìde
vâng; đúng vậy
gọi; hỏi
hěn-hǎo
rất tốt
hǎo-de
được rồi; ô-kê
fēi-cháng
rất; cực kỳ
wǒ shì
tôi là; tôi đã
xǐ-huan
thích; để thích
yí-dìng
chắc chắn
měitiān
mỗi ngày
liǎngcì
hai lần
fēnzhōng
phút
zuǒ-yòu
trái và phải
zhǎo
tìm; tìm kiếm
zhī yī
một trong...
lại; lần nữa
sān-shí
ba mươi; 30
suó-yǐ
vì vậy; vì thế
zhèxiē
những; những .... này
yǒu-kòng
rảnh rỗi; có sẵn
rửa; để rửa
tōng-guò
vượt qua; thông qua
cho phép; để làm
sáng; cộng hưởng
yì-xiē
một số
xiè-xie
cảm ơn

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác