Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Trung Quốc vậy.
83 từ/mẫu câu để học
biển báo; quân bài mạt chược
phương tiện đi lại
mới
có thể; có khả năng; sẽ; cuộc họp
qù nián
năm ngoái
hiển thị; chỉ ra
đến; tới
ngay lập tức; là nó; tới; đến nơi
便
tiện lợi; dễ dàng; thì
bèi
lưng; mặt sau
gǔ dōng
cổ đông
đạt đến; và
đếm; con số
đi ra; ra ngoài; rời đi
gam (g)
hái-shì
vẫn là; tuy nhiên
zhèxiē
những; những .... này
chēng
gọi; nói; đặt tên; cân
zhī-dào
biết
yīng-guó
nước Anh; Vương Quốc Anh
shǐ yòng
sử dụng
wèi-le
để...; vì...
quán-miàn
toàn diện; toàn bộ
dài
thay thế; thay mặt; thế hệ; thời đại
gǎi
thay đổi; sửa đổi
hòn đá
dầu
yí-ge
một cái (của thứ gì đó)
zhòng-yào
trọng yếu; quan trọng
dài; sức mạnh; chuyên môn; lớn; người già
nghề nghiệp; ngành công nghiệp
xiàn-zài
hiện tại
chuyển; rẽ; xoay
giúp đỡ; hỗ trợ
đợi; chờ
cửa; cổng; phương pháp; trường học; giáo phái
bù-fèn
phần
cụ thể; chuyên gia
yóu-qí
đặc biệt là
fēi-cháng
rất; cực kỳ
rán-ér
tuy nhiên
fā-xiàn
phát hiện; khám phá
zhè-ge
cái này này; điều này
méiyǒu
không có; chưa có; đừng
xem; nhìn
xì-tǒng
hệ thống
jù-tǐ
cụ thể
bàn tay; tay
yǐjīng...le
đã ... rồi
anh trai
měi-guó
nước Mỹ; Hoa Kỳ
chiếc máy; máy
bèi
bị ...; đã bị ...
yí-xià
một tí; một chút
zì-jǐ
một cá thể
jǐn
chỉ
đến gần với; kết nối; bắt được; nhận; gặp; che chở
cấp độ; hạng; bằng cấp
rời đi; tránh xa khỏi
dǎo
đổ; rơi; đi ngược; lộn ngược; ngược lại
dì...
thứ....; lần thứ....
dì-èr
thứ hai (chỉ số thứ tự)
yáo yuǎn
rất xa; cách xa
gēn-běn
cơ bản; nền tảng
nguyên; thô
cầm; giữ; tay cầm
thẻ; tấm thẻ
shǒu
đầu; đầu tiên; đội trưởng
mù-biāo
mục tiêu (đối tượng); mục tiêu
lì-liàng
sức mạnh; sức lực
wú-fǎ
không thể; không có khả năng
giao nộp; giao nhau; kết bạn; tương tác; trao đổi; đưa
dàn-shì
nhưng; tuy nhiên
xī-wàng
hi vọng
chỉ; con (từ đếm động vật nhỏ)
yōng-yǒu
sở hữu; có (sở hữu)
néng-gòu
có thể; có thể làm được
buổi sáng; sớm; rất lâu về trước
mặt trời; ngày
quần áo
ở giữa; bên trong
jí-tuán
nhóm; tập đoàn
lý lẽ; lý do; lô-gíc

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác