Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Trung Quốc vậy.
102 từ/mẫu câu để học
jīn-tiān
hôm nay
yí-xià
một tí; một chút
shì-jiè
thế giới
đếm; con số
bú shì
không; không phải
xem; nhìn
shén-me?
gì?
thế còn ...?
ôm; bao quanh
bié-rén
người khác
tất cả; cả hai
yǎn
mắt; lỗ nhỏ; điểm mấu chốt
zěn-me ...
làm sao...
gāi
nên; xứng đáng
lần nữa
chàng-gē
hát
zhī-dào
biết
wǒmen
chúng tôi; chúng ta
chūqù...
đi ra ngoài...
zhèxiē
những; những .... này
đá (hành động)
quả bóng
yí-ge
một cái (của thứ gì đó)
tháng; mặt trăng
công cộng; đực (động vật)
yí bàn
một nửa
phải không (đặt câu hỏi)
gọi; hỏi
dài; sức mạnh; chuyên môn; lớn; người già
lóuxià
tầng dưới
ér-zi
con trai (chỉ con của bố mẹ)
yóudiǎn...
một chút; hơi hơi; có một ít...
dà-xué
đại học
sān-shí
ba mươi; 30
số năm; 5
hǎo-xiàng
có vẻ như
quấn; túi; vỏ bọc
trước; trước tiên
tǐng
khá; rất; cực kỳ
danh sách; một mình
ở trong; nội bộ
thành viên
chú-le
ngoại trừ; ngoài .... ra
zhè-ge
cái này này; điều này
dà-rén
người lớn
búyào!
đừng!
méiyǒu
không có; chưa có; đừng
gōng-zuò
làm việc; công việc
năm (đơn vị thời gian - năm tháng)
zuì-hòu
cuối cùng
gū-jì
ước tính; đoán
yóu kěnéng
có khả năng
chū lái
ra ngoài; xuất hiện
người nào; ai
zhǎo
tìm; tìm kiếm
shàng-bān
đi làm
mang; chiếc thắt lưng
qí-tā
cái khác; cái còn lại
bāng
để giúp ...; giúp ...
bận
tā-men
họ
guānxì
mối quan hệ; sự kết nối; ảnh hưởng
xiàn-zài
hiện tại
ở lại; đợi
vị trí; hạng
mā-ma
mẹ
dǎo
đổ; rơi; đi ngược; lộn ngược; ngược lại
đau đớn
hiểu; biết
nà-ge
nó đó; cái đó
táng
đường; kẹo
màu trắng; trống; vô ích
liǎn
khuôn mặt; mặt
tăng lên; bắt đầu; xuất hiện
mua
ở giữa; bên trong
qí-shí
thực ra; trong thực tế
zhòng
loại (ví dụ như loại nào của thứ gì đó)
đầu; khởi đầu; đỉnh
thật; thật sự
xiào
cười; tiếng cười
shìde
vâng; đúng vậy
zuò-fàn
nấu ăn
cho phép; để làm
món ăn; rau; ẩm thực
zhè yàng
như thế này; như này
môn học; khóa học
thành lập
nghe; lắng nghe
gāng-cái
vừa mới; vừa xong
chóng-xīn
làm lại
thơm; hương thơm
số hai; 2
zhè shì
đây là; những cái này là
huí
trả lời
bào
báo cáo; tờ báo
quả trứng
con dao
chơi
guò...le
làm ... xong rồi
đề mục; câu hỏi
hái-yǒu
vẫn; ngoài ra

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác