Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Trung Quốc vậy.
67 từ/mẫu câu để học
zhè-ge
cái này này; điều này
nǐ-de
của bạn
fēi-cháng
rất; cực kỳ
kāi-xīn
vui vẻ; vui mừng
jīng
kinh qua; trải qua; kinh tế
mà còn; cũng
jìn rù
vào; vào trong
zì-jǐ
một cá thể
gōng sī
công ty
đó; thế
bú shì
không; không phải
mǎ-shàng
ngay bây giờ
děng yí-xià!
chờ một tí!; chờ một lúc
kết thúc; xong; toàn bộ
lại; lần nữa
shì-fǒu
có hay không; có không
dà-jiā
mọi người; tất cả mọi người
zhī-qián
trước đó
yí-dìng
chắc chắn
dì...
thứ....; lần thứ....
dì-yī
thứ nhất
nǐ shì
bạn là; bạn đã
shén-me?
gì?
nhưng (không); và thế
nhất
zhí jiē
trực tiếp
jiē-shòu
tiếp nhận; chấp nhận
rất
zhòng-yào
trọng yếu; quan trọng
yīn-wèi
bời vì
zhù míng
nổi tiếng
chỉ; con (từ đếm động vật nhỏ)
fú-lì
phúc lợi; phúc lành
liǎo-jiě
biết; hiểu
yóu kěnéng
có khả năng
gōng-zuò
làm việc; công việc
qí-tā
cái khác; cái còn lại
yǒu shíhòu
đôi khi
dì-èr
thứ hai (chỉ số thứ tự)
yǐn-qǐ
gây ra; rút; hòa
bù-fèn
phần
dì-sān
thứ ba (chỉ số thứ tự)
huò
hoặc; có thể
yīng-gāi
nên; cần phải
sāngè
ba cái (chỉ số lượng)
...déngděng
... vân vân
búhuì
sẽ không; không thể
wàngjì
quên
hơn thế nữa
cháng-qī
dài hạn
rú-cǐ
vậy thì; như vậy thì
duōjiǔ?
bao lâu?
số năm; 5
rú-guǒ
nếu
shì-qíng
vấn đề
bù-kě
không thể
rèn-hé
bất kì
dàn-shì
nhưng; tuy nhiên
bù-rán
nếu không thì
zhēn-de
thật sự
suàn le
thôi xong rồi
zhòng-dà
quan trọng
hơn; còn hơn; thay đổi
shíèr
mười hai; 12
búyào!
đừng!
tất cả; cả hai
bù-zhī-dào
không biết; chịu

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác