Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Trung Quốc vậy.
92 từ/mẫu câu để học
qí-shí
thực ra; trong thực tế
朋友
bạn; bạn bè
anh trai
anh trai
em trai
…… xiáo jiě
……quý cô
búyào!
đừng!
xuống; phía dưới
guānxì
mối quan hệ; sự kết nối; ảnh hưởng
yīn-wèi
bời vì
wán quán
tất nhiên rồi; hoàn toàn
yí-yàng
như nhau
mà còn; cũng
yí-ge
một cái (của thứ gì đó)
shí-zài
thực sự
xiàn-zài
hiện tại
yì-xiē
một số
gōng sī
công ty
lǐ-miàn
bên trong
người; con người
yuánlái
nguyên lai; thật ra
zhǎo
tìm; tìm kiếm
người nào; ai
số ba; 3
tóng-xué
bạn cùng lớp
tóng-shì
đồng nghiệp
huò
hoặc; có thể
bố
mẹ
hơn; còn hơn; thay đổi
ān-quán
an toàn
kāi-shǐ
bắt đầu
……de-shí-hou
khi...; trong thời gian ...
khó khăn
zì-jǐ
một cá thể
zuì-dà
lớn nhất
jiē
kết nối; tới gần với; gặp; bắt
wǒ juédé
tôi nghĩ (rằng)...
tā-men
họ
hěn-hǎo
rất tốt
hǎo-de
được rồi; ô-kê
zhè-ge
cái này này; điều này
shì-qíng
vấn đề
yǒu dào-lǐ
hợp lý
dàn-shì
nhưng; tuy nhiên
suó-yǐ
vì vậy; vì thế
wèn-tí
vấn đề; câu hỏi
bú shì
không; không phải
giai đoạn; chu kỳ
ở lại; đợi
zěn-me ...
làm sao...
gǎn jué
cảm giác
zhòng
loại (ví dụ như loại nào của thứ gì đó)
năm (đơn vị thời gian - năm tháng)
你好
xin chào
nǐ-men
các bạn; mọi người
... duō-jiǔ le?
bao lâu rồi?
yí-huì'r
một chút nữa
ngồi; đi bằng xe (chỉ phương tiện đi lại)
hǎo jiǔ
rất dài; rất lâu; lâu rồi
méiyǒu
không có; chưa có; đừng
yì-qǐ
cùng nhau
chī le!
ăn rồi! (ý chỉ người nói đã ăn rồi)
yícì
một lần
... lần
jìdé
nhớ
shàng cì
lần cuối cùng
ránhòu
thế thì; sau đó
đến; cho đến
lần nữa
tǐng
khá; rất; cực kỳ
ér qiě
và cũng; và thế nữa
fā-xiàn
phát hiện; khám phá
yī-diǎn
một chút
hái-yǒu
vẫn; ngoài ra
shén-me?
gì?
ké-yǐ
có thể
jiàn-miàn
gặp mặt
thật; thật sự
rửa; để rửa
đầu; khởi đầu; đỉnh
nàme...
trong trường hợp đó...; vậy thì
kě-néng
khả năng; có lẽ; có khả năng
sáng; cộng hưởng
duō-shǎo
bao nhiêu
suàn
tính toán; đếm; bỏ qua
zhíyǒu
chỉ; chỉ có
mắt
trước mặt; phía trước; trước
yì-zhí
luôn luôn; liên tục
chī de
đồ ăn; thứ gì đó để ăn
yǐjīng...le
đã ... rồi

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác