Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Hàn Quốc vậy.
66 từ/mẫu câu để học
수업
lớp học
시작하다
bắt đầu (nguyên mẫu)
드리다
biếu; tặng
먼저
đầu tiên
엄마
mẹ
언니
chị (của em gái)
나에게
cho tôi
관심
quan tâm
괜히
vô ích
혼자
một mình
생각하다
nghĩ (nguyên mẫu)
특별히
đặc biệt
잘하다
giỏi (nguyên mẫu)
항상
luôn luôn
밝다
sáng
생각
suy nghĩ
그래서
vì vậy; vì thế nên
문제
vấn đề
khi
của tôi (kính ngôn)
주장
luận điểm
그냥
chỉ
참다
đàn áp; nhẫn nhịn (nguyên mẫu)
근데
nhưng
이제
bây giờ; từ bây giờ
좋은
tốt
조금
một chút (số lượng)
생기다
xảy ra; nảy sinh (nguyên mẫu)
사랑하다
yêu (nguyên mẫu)
từ; con ngựa; mã
감사해요
cảm ơn
아직
chưa
되다
trở thành (nguyên mẫu)
tốt; khoẻ; ổn
학원
học viện
추억
ký ức; hồi ức
만들다
làm ra; xây nên (nguyên mẫu)
이해하다
hiểu (nguyên mẫu)
정말
rất; thật sự
진짜
thật sự; thực sự
많이
nhiều
평생
bình sinh: cuộc đời
만화
truyện tranh; manga
그리다
vẽ
thực sự; quả thật
함께
cùng nhau
걱정
lo lắng
보이다
trông thấy; trông có vẻ (nguyên mẫu)
tôi (kính ngôn)
chắc chắn
성장하다
phát triển
어떻게
làm sao; như thế nào
정하다
quyết định (nguyên mẫu)
của tôi
친구
bạn
주변
xung quanh
bàn tay
살다
sống (nguyên mẫu)
알다
biết (nguyên mẫu)
하지만
nhưng
다니다
đi (thường xuyên nguyên mẫu)
끝내다
kết thúc
학교
trường học
축구
bóng đá
계속
tiếp tục
열심히 하다
cố hết sức (nguyên mẫu)

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác