Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Hàn Quốc vậy.
66 từ/mẫu câu để học
한번
một lần
괜찮다
ổn (nguyên mẫu)
좋은
tốt
여러분
các bạn; mọi người
지금
bây giờ
좋아요
thế là tốt; tôi thích
도전
thử thách
도저히
hoàn toàn không
계약
hợp đồng
trước
sách
근데
nhưng
쓰다
viết; sử dụng (nguyên mẫu)
시간
thời gian; giờ
이제
bây giờ; từ bây giờ
비슷하다
giống nhau (nguyên mẫu)
시험
thi
이런
như thế này
그래서
vì vậy; vì thế nên
주다
cho; đưa; để cho; để đưa (nguyên mẫu)
옷장
tủ quần áo
넣다
đặt (nguyên mẫu)
cửa; cổng
그리고
하나
một (đơn vị số Hàn)
없어요
không có; không có cái đó
nhà
나가다
đi ra ngoài (nguyên mẫu)
게다가
hơn nữa
원래
nguyên gốc; chính gốc
바로
chính xác; ngay lập tức; chuẩn rồi
작가
nhà văn
사실
thực ra; sự thực
사이트
trang mạng; website
더 이상
không còn nữa
접근
tiếp cận
일주일
một tuần
지갑
먹다
ăn (nguyên mẫu)
tiền
먹어요
ăn
친구
bạn
đêm
집안
nhà
cơm; bữa cơm
cừu; số lượng
음식
đồ ăn
một nửa
일단
trước hết; tạm thời
영향
ảnh hưởng
집중
tập trung
자꾸
liên tục; thường xuyên; liên tiếp (nguyên mẫu)
일종의
một loại ...; một dạng ...
부탁
yêu cầu
của tôi
tuần
금요일
thứ sáu
받다
nhận; lấy (nguyên mẫu)
다음에
lần sau
장치
thiết bị
방법
phương pháp
생각
suy nghĩ
của tôi (kính ngôn)
누군가
người khác
그냥
chỉ
그런
như vậy; như thế; cái đó

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác