Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
87 ord/fraser att lära sig
bonjour
goddag
tous
alla
espérer
att hoppas
selon
enligt; beroende på
un principe
en princip
important
viktig
apprendre
att lära sig
changer
att ändra
nouveau
ny
la vidéo
videon
une chaîne
en kedja
le cerveau
hjärnan
l'apprentissage
inlärning
créer
att skapa
répondre
att svara
la question
frågan
il faut
det är nödvändigt; man måste
seulement
bara
savoir
att veta
aussi
också
un mécanisme
en mekanism
possible
möjlig
évidemment
självklart
sans
utan
le jeu
spelet
proposer
att föreslå; att erbjuda
född
après
efter
l'arrivée
ankomsten
enseigner
att lära ut
même
samma; likvärdig
devenir
att få; att bli
parallèle
parallell
la maîtrise
behärskning; mästerskap
à l'université
på universitetet
psychologique
psykologisk
l'état
staten
engager
anställa; engagera sig
la suite
ett svit rum
publier
att publicera
spécifique
specifik
un ouvrage
ett verk
l'organisation
organisationen
le comportement
beteendet
une hypothèse
en hypotes
lorsque
när
en fait
faktum är
adapter
anpassa
donc
så (när man ger en anledning)
le livre
boken
assez
söt; ganska; tillräckligt
révolutionnaire
revolutionerande
une modification
en ändring
ensemble
tillsammans
le prix
priset
encore
igen; fortfarande
aujourd'hui
idag
utiliser
att använda
ailleurs
någon annanstans
l'objet
objektet
les études
utbildningen
confirmer
bekräfta
entre
mellan
le groupe
gruppen
appeler
att ringa
le réseau
nätverket
le temps
tiden; vädret
un autre
en annan; en till
essentiellement
i huvudsak
premier
första; 1:a
aider
att hjälpa
activer
aktivera
viser
sikta; peka
probablement
förmodligen
un volet
en fönsterlucka
un accent
en accent
un lien
en länk
un cours
en kurs
prochain
nästa
approfondir
fördjupa
examiner
att undersöka
mettre
att ta på (sig); att sätta (i rörelse)
appliquer
att ansöka
merci
tack
beaucoup de
mycket av; massor
l'attention
uppmärksamheten
à bientôt !
vi ses snart!

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd