Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
94 ord/fraser att lära sig
l'état
staten
la santé
hälsan
une occasion
ett tillfälle
la rentrée
läsårets början; skolstarten
scolaire
skol-
commencer
att börja; att starta
hier
igår
un million
en miljon
demi
halv
élever
höja; uppfostra
primaire
primär
une année
ett år
petit
liten; kort (om människor)
une nouveauté
en nyhet
la minute
minuten
obligatoire
obligatorisk
l'activité
aktiviteten
un jour
en dag
confondre
förväxla; blanda ihop
avec
med
une éducation
en utbildning
simplement
helt enkelt
mon enfant
mitt barn
dehors
utomhus; utanför
l'exercice
övningen; militärexercisen
mettre
att ta på (sig); att sätta (i rörelse)
pratique
praktisk; övning
un reportage
en rapport
salé
salt
regarder
att titta; att se
ici
här
chercher
att söka; att leta efter
disposer
förfoga; placera
la ligne
linjen
devant
framför; före; framför
l'équipe
laget
avancer
gå framåt
le tennis
tennisen
tous
alla
les mains
händerna
sortir
att gå ut; att umgås; att dejta
la poche
fickan
l'attention
uppmärksamheten
le terrain
marken
le sport
sporten
un peu
lite
beaucoup de
mycket av; massor
en fait
faktum är
plein
full
un obstacle
ett hinder
entre
mellan
un banc
en bänk
c'est vrai
det är sant
le danger
faran
le stade
idrottsarenan
nombreux
många; talrika
il faut
det är nödvändigt; man måste
s'organiser
organisera sig
un collègue; une collègue
en kollega
avoir
att ha
le lieu
platsen
aucune idée
ingen aning
le jeu
spelet
le matin
morgonen
c'est comme ça
det är som det är
puis
sedan; därefter
essayer
att prova
une semaine
en vecka
donner
att ge
encore
igen; fortfarande
la difficulté
svårigheten; problemet
donc
så (när man ger en anledning)
l'espace
yttre rymden
une réflexion
en reflektion; en negative kommentar
écouter
att lyssna
la seconde
sekunden
écrire
att skriva
une dizaine
ett tiotal
le jour
dagen
prescrire
föreskriva
la concentration
koncentrationen
apprendre
att lära sig
les autres
de andra
important
viktig
pas facile
inte lätt
un emploi
ett jobb
le temps
tiden; vädret
déjà ?
redan?
charger
ladda
la journée
dagen
la série
serierna; händelsemönstret
réjouir
glädja; förtjusa
faciliter
underlätta
la chose
saken

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd