Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
149 ord/fraser att lära sig
pédagogique
pedagogisk
l'histoire
berättelsen; historien
l'apprentissage
inlärning
traditionnel
traditionell
la source
källan
avec
med
la loi
lagen
une obligation
en skyldighet
publique
offentlig; publicera
tous
alla
mon enfant
mitt barn
il faut
det är nödvändigt; man måste
dès
så snart; från
construire
att bygga
l'école
skolan
former
att forma
à l'époque
vid den tiden
connaître
att känna (någon eller något); att vara bekant med
armé
beväpnad
scolaire
skol-
un bureau
ett skrivbord
la conception
konceptet
une éducation
en utbildning
d'ailleurs
förresten; dessutom
parler
att prata; att tala
noir
svart
ajuster
justera
un uniforme
en uniform
centrer
centrera
un élève; une élève
en elev
obéir
lyda
encore
igen; fortfarande
nombreux
många; talrika
une année
ett år
un empire
ett imperium
la révolution
revolutionen
culturel
kulturell
l'humain
människan
Europe
Europa
ainsi
således; på det sättet
l'art
konsten
nouveau
ny
l'architecture
arkitekturen
donc
så (när man ger en anledning)
dater
datera; datum
le siècle
århundradet
prôner
förespråka; predika
naturel
naturlig
favoriser
gynna; främja
la motivation
motivationen
interne
intern; inre
l'état
staten
fermer
att stänga
le futur
framtiden
réfléchir
reflektera
donner
att ge
prêt
klar; redo
une observation
en observation
la lecture
läsningen
globalement
globalt; övergripande
fixer
fästa
l'objectif
syftet
laisser
att hyra ut; att lämna
s'organiser
organisera sig
malgré
trots; trots att
mieux
bättre
vivre
att leva
aussi
också
apprendre
att lära sig
majoritaire
majoritets-
mes parents
mina föräldrar
facilement
lätt
rassurer
lugna; försäkra
la partie
delen
préconiser
förespråka; rekommendera
créer
att skapa
une progression
en progression
simple
enkel
complexe
komplex
clairement
tydligt
une mise
en insats
la situation
situationen
court
kort (sak)
l'exercice
övningen; militärexercisen
guider
vägleda
lequel
vilken
enseigner
att lära ut
indiquer
att peka på; att indikera
passer
passera; korsa
autonome
självständig
puis
sedan; därefter
la révision
revisionen
efficace
effektiv
finalement
till sist; så småningom
commencer
att börja; att starta
la recherche
researchen; sökandet
l'usage
användningen
la tête
huvudet
brillant
framgångsrik
réussir
att få godkänt på ett prov
un permis
ett tillstånd
un jour
en dag
la stratégie
strategin
la compréhension
förståelsen
un autre
en annan; en till
une réflexion
en reflektion; en negative kommentar
dernier
sista
une expression
ett uttryck
transmettre
överföra
jeune
ung
la méthode
metoden
avancer
gå framåt
avant
före
ensuite
sedan; därefter
montrer
att visa
utiliser
att använda
une discipline
en disciplin
par exemple
till exempel
préparer
att förbereda
dicter
uttala; diktera
une leçon
en lektion
un multiple
en multipel
une formule
en formel
les maths
matematiken
le vocabulaire
ordförrådet
l'air
luften
la langue
språket; tungan
une page
en sida
la médecine
medicinen
un accent
en accent
indispensable
oundgänglig
la suite
ett svit rum
les études
utbildningen
intégrer
integrera
le système
systemet
en bas
på nedervåningen
la base
basen
le français
franskan
également
också; likaså
un outil
ett verktyg
améliorer
att förbättra
la qualité
kvaliteten
une fois
en gång
un rythme
en rytm
terminer
att slutföra
un cycle
en cykel
sans
utan
aucun
ingen
l'importance
det viktiga; vikten

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd