Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
94 ord/fraser att lära sig
construire
att bygga
le climat
klimatet
positif
positiv
l'apprentissage
inlärning
désigner
utse; peka ut
l'environnement
miljön
social
social
à l'école
i skolan
le repos
vilan
principalement
i första hand; det viktigaste
élever
höja; uppfostra
enseigner
att lära ut
les études
utbildningen
montrer
att visa
l'impact
inverkan
un organisme
en organism; en organisation
mon enfant
mitt barn
l'effet
effekten
le cerveau
hjärnan
libérer
att släppa lös
un excès
ett överskott
une origine
ett ursprung
le sentiment
känslan (tillståndet, till exempel lycka)
décourager
avskräcka
l'inverse
det omvända
nécessaire
nödvändigt
donc
så (när man ger en anledning)
la partie
delen
un cadre
en ram
afin
för att; så att
maintenir
att bibehålla
l'ambiance
stämningen
calme
tyst
propice
gynnsam; lämplig
échanger
utbyta
la concentration
koncentrationen
la tâche
uppgiften
scolaire
skol-
un autre
en annan; en till
développer
att utveckla
la cohésion
sammanhållningen
le groupe
gruppen
le rapport
rapporten; relationen
partager
att dela
même
samma; likvärdig
apprendre
att lära sig
mieux
bättre
un potentiel
en potential
lequel
vilken
évoluer
utvecklas
également
också; likaså
permettre
tillåta
satisfaire
tillfredsställa
le besoin
behovet
psychologique
psykologisk
avoir besoin de
behöva; vara i behov av
c'est-à-dire
det vill säga
capable
kapabel
une réalisation
en insikt
demander
be om; fråga
l'autonomie
självständighet
le choix
valet
l'appartenance
tillhörighet
une auto
en bil
estimer
uppskatta
répondre
att svara
les données
uppgifterna
appeler
att ringa
le flot
strömmen; flödet
ressentir
känna; uppleva
éprouver
uppleva; känna
lorsque
när
réussir
att få godkänt på ett prov
complexe
komplex
l'objectif
syftet
fixer
fästa
caractériser
känneteckna
notamment
särskilt; framför allt
l'engagement
åtagandet
l'activité
aktiviteten
la maîtrise
behärskning; mästerskap
l'absence
frånvaron
l'inquiétude
oro; ängslan
ainsi
således; på det sättet
découvrir
att upptäcka
le fondement
grunden
la motivation
motivationen
la constitution
grundlagen
déterminer
att avgöra
possible
möjlig
créer
att skapa
entretenir
underhålla; sköta
long
lång
une année
ett år

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd