Översikt över lektionen

Hoppa in i lektionen nu! Den tar fem minuter och när du kommer ut igen så kommer det kännas som om du varit i Frankrike.
96 ord/fraser att lära sig
le déjeuner
lunchen
je peux
jag kan
un petit peu
en liten bit
le programme
programmet
anglais
engelsk
publique
offentlig; publicera
le bonheur
lycka
je suis content
jag är glad (sagt av en man)
parler
att prata; att tala
la classe
klassen
la loi
lagen
New York
New York
obliger
tvinga
l'école
skolan
ouvrir
att öppna
suffisamment
tillräckligt
mes parents
mina föräldrar
demander
be om; fråga
aujourd'hui
idag
une dizaine
ett tiotal
un établissement
en anläggning
élever
höja; uppfostra
financer
finansiera
le département
departementet
une éducation
en utbildning
un appui
ett stöd
le gouvernement
regeringen
débuter
börja; starta
la maternelle
dagiset
jusque
tills
une alternative
ett alternativ
la langue
språket; tungan
l'enseignement
undervisningen
la méthode
metoden
américain
amerikan
travailler
att arbeta
seulement
bara
le groupe
gruppen
circuler
cirkulera; röra sig
essayer
att prova
aider
att hjälpa
l'air
luften
comprendre
att förstå
l'image
bilden
le problème
problemet
la situation
situationen
voir
att se
un jour
en dag
sous
under
une impulsion
en impuls
la famille
familjen
le soutien
stödet
un corps
en kropp
enseigner
att lära ut
l'apprentissage
inlärning
avant
före
une ouverture
en öppning
solliciter
ansöka; begära
les enfants
barnen
mon enfant
mitt barn
la recherche
researchen; sökandet
prouver
att bevisa
le cerveau
hjärnan
fonctionner
fungera
différemment
annorlunda
capable
kapabel
remplir
att fylla
la tâche
uppgiften
complexe
komplex
grandir
växa upp
évidemment
självklart
l'avantage
fördelen
un bénéfice
en vinst
la communauté
samhället
étendre
sträcka ut
tous
alla
une ambassade
en ambassad
aimer
att gilla
une initiative
ett initiativ
exporter
exportera
international
internationell
par exemple
till exempel
l'exemple
exemplet
espérer
att hoppas
aller
att gå; att åka
le lycée
gymnasiet
le terminal
terminalen
deuxième
andra; 2:a
mettre
att ta på (sig); att sätta (i rörelse)
dès
så snart; från
primaire
primär
le reste
resten
un obstacle
ett hinder
la taille
storleken
trouver
att hitta
le professeur; la professeure
professorn; läraren

Sök efter #innehåll du tycker om

Lär dig att prata om det du är intresserad av
Titta på videor
48 000+ videor med modersmålstalare
Lär dig orden
Vi lär dig orden från videorna
Chatta med MemBoten
Öva på att tala med vår AI-språkpartner
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd
Memrise hemliga recept
Lär dig
Bygg upp ett ordförråd
Fördjupa dig
Förstå vad folk säger
Memrise hemliga recept
Kommunicera
Gör dig förstådd