Przegląd lekcji

Zanurz się w tej lekcji już teraz, a za 5 minut poczujesz się tak, jak po szybkim wypadzie do Francji.
słówka/zwroty do nauki: 96
la culture
kultura
une erreur
błąd
considérer
rozważać
un échec
porażka
une impression
wrażenie
perdre
przegrywać; gubić
une valeur
wartość
transmettre
przekazywać
à l'école
w szkole
enseigner
uczyć
un parent
rodzic
au travail
w pracy
le travail
praca; robota
pourtant
niemniej jednak; mimo to
maintenant
teraz
l'aide
pomoc
apprendre
uczyć się
une marge
margines
un institut
instytut
un trouble
zamglony; podejrzany
l'apprentissage
nauka
aujourd'hui
dzisiaj
pourquoi ?
dlaczego?
la condition
warunek
même
taki sam; równy
quasi
prawie; niemal
indispensable
niezbędny
une construction
budowa
premier
pierwszy
dès
od
le début
początek
la vie
życie
mon enfant
moje dziecko
le besoin
potrzeba; konieczność
l'instinct
instynkt
puis
następnie
le risque
ryzyko
utiliser
używać
la connaissance
wiedza
une transformation
transformacja
un multiple
wielokrotność
nécessairement
koniecznie
commettre
popełniać
le point
punkt; kropka
important
ważny; znaczący
une hypothèse
hipoteza
l'âge
wiek
l'adulte
dorosły
l'individu
jednostka; osoba
lorsque
gdy; skoro
générer
generować
ainsi
tak; w ten sposób; zatem
l'objectif
cel
participer
uczestniczyć
l'esprit
umysł
curieux
ciekawy; ciekawski
anticiper
antycypować
croire
wierzyć
comprendre
rozumieć
deuxième
drugi; 2.
un pilier
słup
il faut
trzeba
savoir
wiedzieć
hésiter
wahać się; niezdecydowany
demander
prosić; żądać
accepter
przyjmować; akceptować
la recherche
badanie naukowe; poszukiwanie
l'explication
wyjaśnienie
moins
mniej; minus
persister
utrzymywać się
le souvenir
pamiątka; wspomnienie
troisième
trzeci; 3.
l'importance
znaczenie; waga
le rapport
raport; stosunek (do czegoś)
positif
pozytywny
la façon
sposób
dont
którego; której (odnosząc się do poprzedniego wyrazu)
en général
ogólnie
jouer
grać
le rôle
rola
majeur
istotny; znaczący
une prise
gniazdko
la décision
decyzja
par exemple
na przykład
l'exemple
przykład
percer
przewiercać; przenikać
la parole
głos
le processus
proces
oser
odważyć się
tromper
oszukiwać; zdradzać
consolider
konsolidować
vraiment
naprawdę
l'expérience
doświadczenie; przeżycie
tout
wszystko; wszyscy
enrichir
wzbogacać
la classe
klasa (w szkole)

Szukaj interesujących Cię #treści

Naucz się mówić o tym, co naprawdę lubisz
Oglądaj filmy
Ponad 48 000 filmów z native speakerami
Ucz się słówek
Uczymy Cię słówek z filmów
Porozmawiaj z MemBotem
Ćwicz mówienie z naszym partnerem językowym ze sztuczną inteligencją
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym
Tajemnica sukcesu Memrise
Ucz się
Zapamiętuj słownictwo
Zanurz się
Zacznij rozumieć ludzi
Tajemnica sukcesu Memrise
Komunikuj się
Daj się zrozumieć innym