Bài học tiếng Trung:

Học tiếng Trung từ
中国浙江卫视官方频道 Zhejiang STV Official Channel - 欢迎订阅 - cùng Memrise!

Học từ vựng tiếng Trung Quốc từ video “Đoạn clip của cuộc thi nấu ăn”, với những người nói tiếng Trung Quốc bản ngữ của Memrise.
Học từ vựng tiếng Trung Quốc từ video “Đoạn clip của cuộc thi nấu ăn”, với những người nói tiếng Trung Quốc bản ngữ của Memrise.
114 từ/mẫu câu để học
số ba; 3
vị trí; hạng
già; lão; có kinh nghiệm; luôn luôn
lǎo-shī
giáo viên
shī
giáo viên; chuyên nghiệp; chuyên gia
wǒ shì
tôi là; tôi đã
đến; tới
lái zì
từ (đến từ)
xuống; phía dưới
cụ thể; chuyên gia
zhuān-yè
chuyên nghiệp; chuyên nghành
nghề nghiệp; ngành công nghiệp
yí-ge
một cái (của thứ gì đó)
mỗi
pháp luật; phương pháp
mong; hy vọng
xī-wàng
hi vọng
trông; mong
có thể; có năng lực
néng-gòu
có thể; có thể làm được
đủ; đạt tới; chạm tới; khá
tōng-guò
vượt qua; thông qua
nǔ-lì
chăm chỉ; nỗ lực; cố gắng
sức mạnh; quyền lực
cho phép; để làm
hơn; còn hơn; thay đổi
gèng ...
hơn ...
gèng-duō
nhiều hơn; thêm
thấy; để gặp; gặp
hình ảnh; dự định
sách; tài liệu
xem; nhìn
kàn dào
nhìn
hướng về phía; đối mặt
trước mặt; phía trước; trước
năm (đơn vị thời gian - năm tháng)
lần nữa
thêm; tăng thêm; thêm vào
jiārù
tham gia
vào; tham gia; thu nhập
shà-mén
thành phố Hạ Môn
cửa; cổng; phương pháp; trường học; giáo phái
hoa; họa tiết; thiết kế; bị mờ; đa sắc; loang lổ; sặc sỡ; tiêu (tiêu thụ bất cứ thứ gì đó)
phần; mục; bộ phận
rượu; đồ uống có cồn
jiǔ-diàn
khách sạn
cửa hàng; cửa tiệm
yīng-gāi
nên; cần phải
gāi
nên; xứng đáng
nhất
nián-qīng
trẻ
nhẹ (chỉ cân nặng)
toàn bộ; tổng; dù sao đi nữa; sau tất cả; sau cùng thì
shí-hou
khoảnh khắc; giai đoạn; khi nào
đợi; để hỏi sau
chỗ ngồi; căn cứ
một điểm; một chấm; giờ (chỉ đơn vị tính thời gian)
wǒmen
chúng tôi; chúng ta
đặt sau đại từ hoặc danh từ để chỉ số nhiều
méiyǒu
không có; chưa có; đừng
thua; nhỡ; lỡ mất
tất cả; cả hai
gọi; hỏi
hòn đá
zhème
như thế này; vì thế nên
số năm; 5
ngôi sao; vệ tinh
dài
thay thế; thay mặt; thế hệ; thời đại
ở giữa; bên trong
đi ra; ra ngoài; rời đi
đã
yǐjīng...le
đã ... rồi
vượt qua; trải qua
fēi
không; sai
fēi-cháng
rất; cực kỳ
cháng
bình thường; thường xuyên; không thay đổi
xuất sắc
yōu-xiù
xuất sắc; vượt trội
đã tinh chế; tinh luyện; duyên dáng
bàng
tuyệt vời; xuất sắc; cái que
bù-jǐn
không chỉ
jǐn
chỉ
muốn; yêu cầu; cần
ống; quản lý; có trách nghiệm cho...
bộ phận; khoa
lý lẽ; lý do; lô-gíc
suó-yǒu
tất cả
nhưng (không); và thế
mà còn; cũng
rất
hěn-dūo
rất nhiều; rất nhiều ...
朋友
bạn; bạn bè
với; theo
nói; giao tiếp; nhấn mạnh; chú ý
của nó; của họ
qí-shí
thực ra; trong thực tế
vững chắc; đặc; trung thực
đạt tới; chạm tới; hiểu; thể hiện; tiên tiến; nổi bật
vui mừng; âm nhạc
âm thanh
cao
zhòng
loại (ví dụ như loại nào của thứ gì đó)
jié-mù
chương trình
mắt
người; con người
rén-jiā
người ta; người khác (chỉ những người khác nói chung)
cảm thấy; đang ngủ; ngủ
jué-de
để nghĩ; nghĩ; cảm thấy; để cảm thấy
chứng chỉ; bằng chứng
xū-yào
cần
nhưng; tuy nhiên
wǒ juédé
tôi nghĩ (rằng)...
mang; chiếc thắt lưng
zhè-ge
cái này này; điều này
114 từ/mẫu câu để học
số ba; 3
vị trí; hạng
già; lão; có kinh nghiệm; luôn luôn
lǎo-shī
giáo viên
shī
giáo viên; chuyên nghiệp; chuyên gia
wǒ shì
tôi là; tôi đã
đến; tới
lái zì
từ (đến từ)
xuống; phía dưới
cụ thể; chuyên gia
zhuān-yè
chuyên nghiệp; chuyên nghành
nghề nghiệp; ngành công nghiệp
yí-ge
một cái (của thứ gì đó)
mỗi
pháp luật; phương pháp
mong; hy vọng
xī-wàng
hi vọng
trông; mong
có thể; có năng lực
néng-gòu
có thể; có thể làm được
đủ; đạt tới; chạm tới; khá
tōng-guò
vượt qua; thông qua
nǔ-lì
chăm chỉ; nỗ lực; cố gắng
sức mạnh; quyền lực
cho phép; để làm
hơn; còn hơn; thay đổi
gèng ...
hơn ...
gèng-duō
nhiều hơn; thêm
thấy; để gặp; gặp
hình ảnh; dự định
sách; tài liệu
xem; nhìn
kàn dào
nhìn
hướng về phía; đối mặt
trước mặt; phía trước; trước
năm (đơn vị thời gian - năm tháng)
lần nữa
thêm; tăng thêm; thêm vào
jiārù
tham gia
vào; tham gia; thu nhập
shà-mén
thành phố Hạ Môn
cửa; cổng; phương pháp; trường học; giáo phái
hoa; họa tiết; thiết kế; bị mờ; đa sắc; loang lổ; sặc sỡ; tiêu (tiêu thụ bất cứ thứ gì đó)
phần; mục; bộ phận
rượu; đồ uống có cồn
jiǔ-diàn
khách sạn
cửa hàng; cửa tiệm
yīng-gāi
nên; cần phải
gāi
nên; xứng đáng
nhất
nián-qīng
trẻ
nhẹ (chỉ cân nặng)
toàn bộ; tổng; dù sao đi nữa; sau tất cả; sau cùng thì
shí-hou
khoảnh khắc; giai đoạn; khi nào
đợi; để hỏi sau
chỗ ngồi; căn cứ
một điểm; một chấm; giờ (chỉ đơn vị tính thời gian)
wǒmen
chúng tôi; chúng ta
đặt sau đại từ hoặc danh từ để chỉ số nhiều
méiyǒu
không có; chưa có; đừng
thua; nhỡ; lỡ mất
tất cả; cả hai
gọi; hỏi
hòn đá
zhème
như thế này; vì thế nên
số năm; 5
ngôi sao; vệ tinh
dài
thay thế; thay mặt; thế hệ; thời đại
ở giữa; bên trong
đi ra; ra ngoài; rời đi
đã
yǐjīng...le
đã ... rồi
vượt qua; trải qua
fēi
không; sai
fēi-cháng
rất; cực kỳ
cháng
bình thường; thường xuyên; không thay đổi
xuất sắc
yōu-xiù
xuất sắc; vượt trội
đã tinh chế; tinh luyện; duyên dáng
bàng
tuyệt vời; xuất sắc; cái que
bù-jǐn
không chỉ
jǐn
chỉ
muốn; yêu cầu; cần
ống; quản lý; có trách nghiệm cho...
bộ phận; khoa
lý lẽ; lý do; lô-gíc
suó-yǒu
tất cả
nhưng (không); và thế
mà còn; cũng
rất
hěn-dūo
rất nhiều; rất nhiều ...
朋友
bạn; bạn bè
với; theo
nói; giao tiếp; nhấn mạnh; chú ý
của nó; của họ
qí-shí
thực ra; trong thực tế
vững chắc; đặc; trung thực
đạt tới; chạm tới; hiểu; thể hiện; tiên tiến; nổi bật
vui mừng; âm nhạc
âm thanh
cao
zhòng
loại (ví dụ như loại nào của thứ gì đó)
jié-mù
chương trình
mắt
người; con người
rén-jiā
người ta; người khác (chỉ những người khác nói chung)
cảm thấy; đang ngủ; ngủ
jué-de
để nghĩ; nghĩ; cảm thấy; để cảm thấy
chứng chỉ; bằng chứng
xū-yào
cần
nhưng; tuy nhiên
wǒ juédé
tôi nghĩ (rằng)...
mang; chiếc thắt lưng
zhè-ge
cái này này; điều này
Học tiếng Trung với các bài học được lấy cảm hứng từ nội dung YouTube bạn yêu thích.
Các video bằng tiếng Trung về những chủ đề bạn quan tâm
Các video bằng tiếng Trung về những chủ đề bạn quan tâm
Cải thiện tiếng Trung của bạn nhanh hơn
Được làm thành các bài học ở Memrise
Được làm thành các bài học ở Memrise
Học tiếng Trung với các bài học được lấy cảm hứng từ nội dung YouTube bạn yêu thích.
Các video bằng tiếng Trung về những chủ đề bạn quan tâm
Các video bằng tiếng Trung về những chủ đề bạn quan tâm
Cải thiện tiếng Trung của bạn nhanh hơn
Được làm thành các bài học ở Memrise
Được làm thành các bài học ở Memrise
Memrise tạo ra các bài học ngoại ngữ thiết thực dựa trên hàng nghìn video của người bản ngữ từ YouTube, TikTok và hơn thế nữa! Dù sở thích và đam mê của bạn là gì, chúng tôi cũng có bài học dành riêng cho bạn. Công nghệ của chúng tôi chiết xuất những từ vựng chủ chốt từ các video này và gom chúng thành những bài học ngoại ngữ độc đáo để giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Trung của mình.