Bài học tiếng Trung:

Học tiếng Trung từ
财经风云 cùng Memrise!

Học từ vựng tiếng Trung Quốc từ video “Trang phục bán thành phẩm đang thịnh hành”, với những người nói tiếng Trung Quốc bản ngữ của Memrise.
Học từ vựng tiếng Trung Quốc từ video “Trang phục bán thành phẩm đang thịnh hành”, với những người nói tiếng Trung Quốc bản ngữ của Memrise.
58 từ/mẫu câu để học
shēng-huó
cuộc sống; cuộc đời
hơn; còn hơn; thay đổi
zuì-jìn
gần đây
thêm; tăng thêm; thêm vào
một nửa
bù-shǎo
khá là nhiều; nhiều
xem; nhìn
yí-xià
một tí; một chút
…… nǚshì
quý bà ...; bà ...
zhèng-zài
đang trong quá trình; đang làm....; ... đang sảy ra
zì-jǐ
một cá thể
bǐ-rú
cho ví dụ; ví dụ như là ...
cái; chiếc (đơn vị đếm quần áo)
kě-néng
khả năng; có lẽ; có khả năng
yì-xiē
một số
dì-fāng
vùng; địa phương; địa điểm
wǒyào...
tôi muốn...; tôi sẽ ...
shìchǎng
thị trường; chợ
dàn-shì
nhưng; tuy nhiên
zhè-ge
cái này này; điều này
zhè yàng
như thế này; như này
yàng-zi
vẻ bề ngoài; dáng vẻ; thái độ
toàn bộ; hoàn toàn
kèrén
khách
lại; lần nữa
cửa hàng; cửa tiệm
nhưng (không); và thế
mà còn; cũng
bù-fèn
phần
tất cả; cả hai
chà bù duō
gần xong
tháng; mặt trăng
zuǒ-yòu
trái và phải
rú-guǒ
nếu
chú-le
ngoại trừ; ngoài .... ra
đếm; con số
zài jiā
ở nhà
jiā-lǐ
nhà; gia đình
shí-xiàn
nhận ra; để đạt được
lǐ-miàn
bên trong
chỉ; con (từ đếm động vật nhỏ)
shēngāo
cao (người)
tǐzhòng
trọng lượng cơ thể
hái-yǒu
vẫn; ngoài ra
xìn-xī
thông tin
nàme...
trong trường hợp đó...; vậy thì
thế còn ...?
yí-ge
một cái (của thứ gì đó)
giao nộp; giao nhau; kết bạn; tương tác; trao đổi; đưa
fēi-cháng
rất; cực kỳ
một điểm; một chấm; giờ (chỉ đơn vị tính thời gian)
zhōng-guó
nước Trung Quốc; Trung Quốc
wǒmen
chúng tôi; chúng ta
xiàn-zài
hiện tại
gōng-zuò
làm việc; công việc
mặt trời; ngày
hiển thị; chỉ ra
míng-nián
năm sau; sang năm
58 từ/mẫu câu để học
shēng-huó
cuộc sống; cuộc đời
hơn; còn hơn; thay đổi
zuì-jìn
gần đây
thêm; tăng thêm; thêm vào
một nửa
bù-shǎo
khá là nhiều; nhiều
xem; nhìn
yí-xià
một tí; một chút
…… nǚshì
quý bà ...; bà ...
zhèng-zài
đang trong quá trình; đang làm....; ... đang sảy ra
zì-jǐ
một cá thể
bǐ-rú
cho ví dụ; ví dụ như là ...
cái; chiếc (đơn vị đếm quần áo)
kě-néng
khả năng; có lẽ; có khả năng
yì-xiē
một số
dì-fāng
vùng; địa phương; địa điểm
wǒyào...
tôi muốn...; tôi sẽ ...
shìchǎng
thị trường; chợ
dàn-shì
nhưng; tuy nhiên
zhè-ge
cái này này; điều này
zhè yàng
như thế này; như này
yàng-zi
vẻ bề ngoài; dáng vẻ; thái độ
toàn bộ; hoàn toàn
kèrén
khách
lại; lần nữa
cửa hàng; cửa tiệm
nhưng (không); và thế
mà còn; cũng
bù-fèn
phần
tất cả; cả hai
chà bù duō
gần xong
tháng; mặt trăng
zuǒ-yòu
trái và phải
rú-guǒ
nếu
chú-le
ngoại trừ; ngoài .... ra
đếm; con số
zài jiā
ở nhà
jiā-lǐ
nhà; gia đình
shí-xiàn
nhận ra; để đạt được
lǐ-miàn
bên trong
chỉ; con (từ đếm động vật nhỏ)
shēngāo
cao (người)
tǐzhòng
trọng lượng cơ thể
hái-yǒu
vẫn; ngoài ra
xìn-xī
thông tin
nàme...
trong trường hợp đó...; vậy thì
thế còn ...?
yí-ge
một cái (của thứ gì đó)
giao nộp; giao nhau; kết bạn; tương tác; trao đổi; đưa
fēi-cháng
rất; cực kỳ
một điểm; một chấm; giờ (chỉ đơn vị tính thời gian)
zhōng-guó
nước Trung Quốc; Trung Quốc
wǒmen
chúng tôi; chúng ta
xiàn-zài
hiện tại
gōng-zuò
làm việc; công việc
mặt trời; ngày
hiển thị; chỉ ra
míng-nián
năm sau; sang năm
Học tiếng Trung với các bài học được lấy cảm hứng từ nội dung YouTube bạn yêu thích.
Các video bằng tiếng Trung về những chủ đề bạn quan tâm
Các video bằng tiếng Trung về những chủ đề bạn quan tâm
Cải thiện tiếng Trung của bạn nhanh hơn
Được làm thành các bài học ở Memrise
Được làm thành các bài học ở Memrise
Học tiếng Trung với các bài học được lấy cảm hứng từ nội dung YouTube bạn yêu thích.
Các video bằng tiếng Trung về những chủ đề bạn quan tâm
Các video bằng tiếng Trung về những chủ đề bạn quan tâm
Cải thiện tiếng Trung của bạn nhanh hơn
Được làm thành các bài học ở Memrise
Được làm thành các bài học ở Memrise
Memrise tạo ra các bài học ngoại ngữ thiết thực dựa trên hàng nghìn video của người bản ngữ từ YouTube, TikTok và hơn thế nữa! Dù sở thích và đam mê của bạn là gì, chúng tôi cũng có bài học dành riêng cho bạn. Công nghệ của chúng tôi chiết xuất những từ vựng chủ chốt từ các video này và gom chúng thành những bài học ngoại ngữ độc đáo để giúp bạn cải thiện các kỹ năng tiếng Trung của mình.